Aktuality

Prodej obědů prosinec

26.11.2020 08:00
Prodej obědů v hotovosti na prosinec bude ve čtvrtek 26.22. v pátek 27.11. a v pondělí 30.11.  od 6:30 do 14:45 v kanceláři vedoucí školní jídelny.   Více na Stravování

Organizace výuky od 30. listopadu 2020

23.11.2020 09:09
1. stupeň – povinná prezenční výuka ve škole 9. třídy – povinná prezenční výuka ve škole 6. – 8. třídy – budou rozděleny na dvě skupiny, které se budou po týdnu střídat Upravený rozvrh hodin bude zveřejněn nejpozději v pátek 27. 11. v systému Škola Online. Všem žákům, kteří mají od 30....

Odložení třídních schůzek

09.11.2020 17:00
Z důvodu trvání nouzového stavu a s ním spojených omezeních nebudou 9. listopadu plánované třídní schůzky. Nový termín včas oznámíme. Děkujeme za pochopení vedení školy

Postup při žádosti o ošetřovné

16.10.2020 12:55
Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

29.09.2020 14:03
Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Roušky v ZŠ

18.09.2020 08:48
S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví dochází ke změně pravidel nošení roušek v prostorách základní školy. Od pátku 18. 9. 2020 budou mít žáci II. stupně povinně roušku ve výuce i ve společných prostorách školy.  Toto nařízení se prozatím netýká žáků I.st., tam prozatím bez...

Placení školní družiny

17.09.2020 14:00
Poplatek za školní družinu hradí pouze rodiče žáků, kteří ve druhém pololetí minulého školního roku nanavštěvovali školní družinu. (Žáci letošních prvních tříd a nově zapsaní žáci.) Žáci, kteří navštěvovali družinu ve druhém pololetí minulého školního roku, mají za dobu uzavření škol družinu...

Třídní schůzky a volby do školské rady

14.09.2020 16:45
V pondělí 14. září proběhnou od 17:00 třídní schůzky všech tříd. Tyto schůzky budou pouze ve třídách s třídními učiteli, kteří vám předají nové informace související se zahajením nového školního roku. Doporučujeme všem rodičům, aby si při vstupu do školy a pobytu ve škole, zakryli ústa a nos -...

Organizační pokyny pro zahájení školního roku

01.09.2020 08:00
Zahájení školního roku se bude řídit pokyny vydanými MŠMT Škola bude otevřena v běžném provozu pro všechny žáky bez omezení počtu ve třídě Během výuky bude kladen zvýšený důraz na hygienická opatření (časté a pravidelné mytí rukou, dezinfekce) Žáci nepotřebují čestné prohlášení o...

Zápis dětí do školní družiny

27.08.2020 09:00
Zápis do školní družiny pro žáky prvních a druhých tříd bude ve čtvrtek 27. srpna 2020 v knihovně u hlavního vchodu od 9:00 do 10:00 a od 14:00 do 15:00. Žáci 3. až 5. tříd si v úterý 1. září vyzvednou zápisové lístky do ŠD u vedoucí vychovatelky P. Neubauerové v nových družinách (nad městskou...
1 | 2 >>