Aktuality

Placení školní družiny

17.09.2020 14:00
Poplatek za školní družinu hradí pouze rodiče žáků, kteří ve druhém pololetí minulého školního roku nanavštěvovali školní družinu. (Žáci letošních prvních tříd a nově zapsaní žáci.) Žáci, kteří navštěvovali družinu ve druhém pololetí minulého školního roku, mají za dobu uzavření škol družinu...

Třídní schůzky a volby do školské rady

14.09.2020 16:45
V pondělí 14. září proběhnou od 17:00 třídní schůzky všech tříd. Tyto schůzky budou pouze ve třídách s třídními učiteli, kteří vám předají nové informace související se zahajením nového školního roku. Doporučujeme všem rodičům, aby si při vstupu do školy a pobytu ve škole, zakryli ústa a nos -...

Organizační pokyny pro zahájení školního roku

01.09.2020 08:00
Zahájení školního roku se bude řídit pokyny vydanými MŠMT Škola bude otevřena v běžném provozu pro všechny žáky bez omezení počtu ve třídě Během výuky bude kladen zvýšený důraz na hygienická opatření (časté a pravidelné mytí rukou, dezinfekce) Žáci nepotřebují čestné prohlášení o...

Zápis dětí do školní družiny

27.08.2020 09:00
Zápis do školní družiny pro žáky prvních a druhých tříd bude ve čtvrtek 27. srpna 2020 v knihovně u hlavního vchodu od 9:00 do 10:00 a od 14:00 do 15:00. Žáci 3. až 5. tříd si v úterý 1. září vyzvednou zápisové lístky do ŠD u vedoucí vychovatelky P. Neubauerové v nových družinách (nad městskou...

Předávání vysvědčení 2019/2020

30.06.2020 08:00
Díky opatřením MŠMT se bude na konci školního roku 2019/2020 vysvědčení předávat stejně jako v předešlých letech. To zamená, že třídní učitel předá vysvědčení všem žákům své třídy bez ohledu na počty dětí ve třídách. Vysvědčení bude vydáváno 30. června od 8:00 pro žáky 1. - 8. tříd. Slavnostní...

Dobrovolná výuka pro žáky II. stupně od 8. června

08.06.2020 08:00
Od 8. června nabízíme žákům druhého stupně naší školy možnost zúčatnit se dobrovolné výuky formou třídnických hodin a konzultací. Pro žáky druhého stupně nebude do konce školního roku zajištěno školní stravování. Třídnické hodiny jsou připraveny od 8. do 10.6. ve skupinách podle rozpisu v...

Hodnocení žáků za druhé pololetí

02.06.2020 09:29
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí vychází z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a) z podkladů pro...

Přehled učiva v době uzavření školy

24.04.2020 15:09
Na nově zřízených odkazech na webu školy najdete materiály ke studiu po dobu uzavření školy. Přehled učiva pro domácí přípravu I. - do 20. 3. 2020 Přehled učiva pro domácí přípravu II - od 23. 3 do 27. 3. 2020 Přehled učiva pro domácí přípravu III - od 30. března do 2. dubna 2020 Přehled učiva...