Archiv článků

Předávání vysvědčení 2019/2020

30.06.2020 08:00
Díky opatřením MŠMT se bude na konci školního roku 2019/2020 vysvědčení předávat stejně jako v předešlých letech. To zamená, že třídní učitel předá vysvědčení všem žákům své třídy bez ohledu na počty dětí ve třídách. Vysvědčení bude vydáváno 30. června od 8:00 pro žáky 1. - 8. tříd. Slavnostní...

Dobrovolná výuka pro žáky II. stupně od 8. června

08.06.2020 08:00
Od 8. června nabízíme žákům druhého stupně naší školy možnost zúčatnit se dobrovolné výuky formou třídnických hodin a konzultací. Pro žáky druhého stupně nebude do konce školního roku zajištěno školní stravování. Třídnické hodiny jsou připraveny od 8. do 10.6. ve skupinách podle rozpisu v...

Hodnocení žáků za druhé pololetí

02.06.2020 09:29
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí vychází z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a) z podkladů pro...

Možnost dodatečného přihlášení žáků na I. stupeň

28.05.2020 10:41
Na základě aktualizovaných organizačních pokynů MŠMT lze nadále přijímat žáky I. stupně k dobrovolné výuce do naplnění stávajících skupin. V případě zájmu kontaktujte vedení školy.

Vyučování I. stupně od 25.5.2020

21.05.2020 11:19
Po dobu omezené dobrovolné výuky bude škola otevřena pro přihlášené žáky v 7:45. V pondělí 25. května si děti na školním dvoře přeberou jejich třídní učitelky. Zároveň od nich vyberou vyplněné čestné prohlášení, bez kterého nemůžeme dítě pusti do školy. Žáci se nebudou v šatnách přezouvat. Do školy...

Informace školní družiny

21.05.2020 10:42
Ranní družina není. Děti, které po dobu omezené výuky, budou po vyučování zůstávat ve školní družině, předají v pondělí 25. května vychovatelkám časy odchodů a jména osob, které je budou z družiny vyzvedávat. Vyzvedávání dětí z družiny bude probíhat přes videotelefon u vstupu do školy. Zvoňte na...

Informace školní jídelny

21.05.2020 10:40
Děti, které jsou přihlášeny ke stravování od 25. 5. mají objednané obědy do konce května. Pro přihlášení obědů na červen 2020 prosím volejte vedoucí školní jídelny paní Ludmilu Táchovou od 6:30 do 11:00 (380 331 264) Rozpis časů oběda jednotlivých výukových skupin najdete v Organizačních pokynech

Organizační pokyny k dobrovolné výuce na I. stupni

19.05.2020 13:19
25. května 2020 musí mít každý žák podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy. Rozdělení do skupin a délka vyučování 1. A, tř. uč. Věra Kyselová – žáci 1. ABC, kteří měli požadavek na ŠD Konec vyučování v 11:30, následuje oběd a program ŠD...

Manuál k organizaci vdělávání žáků 1. stupně

07.05.2020 11:09
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo 2. 5. 2020 dlouho očekávaný soubor hygienických a bezpečnostních pokynů k organizaci vzdělávání do konce školního roku 2019/2020. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školu, je třeba oznámit tuto skutečnost škole, a to do 18. 5. 2020 prostřednictvím Školy...

Manuál k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníků

04.05.2020 10:26
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo 2. 5. 2020 dlouho očekávaný soubor hygienických a bezpečnostních pokynů k organizaci vzdělávání pro žáky 9. ročníků, kterým je umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ.  Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školu,...
Záznamy: 1 - 10 ze 38
1 | 2 | 3 | 4 >>