Dobrovolná výuka pro žáky II. stupně

Od 8. června nabízíme žákům druhého stupně naší školy možnost zúčatnit se dobrovolné výuky formou třídnických hodin a konzultací.
Pro žáky druhého stupně nebude do konce školního roku zajištěno školní stravování.

Třídnické hodiny jsou připraveny od 8. do 10.6. ve skupinách podle rozpisu v následující tabulce:

Třídnické hodiny 

 

8:00

8:30

9:00

9:30

pondělí
8. 6.

6. A
dívky

6. B
dívky

6. A
chlapci

6. B
chlapci

9. 6
úterý

7. A
dívky

7. B
dívky

7. A
chlapci

7. B
chlapci

10. 6.

středa

8. A
dívky

8. B
dívky

8. A
chlapci

8. B
chlapci

Obsahem třídnických hodin bude předpokládané hodnocení prospěchu za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a organizační pokyny pro období červen 2020, žáci si  vyklidí šatní skříňky.
Třídnické hodiny se budou řídit aktuálními hygienickými pokyny 
- skupina max. 15 žáků
- dodržování bezpečnostních rozestupů
- při pohybu po škole nutnost zakrytí úst a nosu
Pokyny pro příchod do školy
- žáci budou vpuštěni do školy zadním vchodem (od tělocvičny) nejdříve 10 minut před začátkem třídnické hodiny
- před vstupem musí žák předat čestné prohlášení - ke stažení zde
- žáci se nepřezouvají
- neprodleně po příchodu do školy je každý žák povinnen důkladně si umýt ruce a před vstupem do třídy použít dezinfekci

Konzultace

Od čtvrtka 11. června do pátku 19. června bude probíhat dobrovolná výuka formou konzultací učitelů II. stupně. 
Konzultace jsou určeny především pro žáky, kterým se výrazně zhoršil prospěch nebo jim hrozí, že v druhém pololetí neprospějí.

Pro příchod na konzultace a pohyb po škole během konzultací platí stejná hygienická pravidla jako při třídnických hodinách.

Přihlašování na konzultace bude probíhat přes Školu Online. 
Na jednotlivé konzultace se může přihlásit max.10 žáků.
Po přihlášení do systému Škola Online si žák nebo zákonný zástupce otevře z nabídky Ostatní moduly - Zápis na školní akce - Přehled akcí, vybere si učitele, u kterého se chce zapsat na konzultaci a z nabízených termínů označí vyhovující. V nově otevřeném okně provede přihlášení kliknutím na tlačítko Přihlásit (tuto akci lze provést až od 8. června).

Pokud nastanou při přihlašování nějaké komplikace, kontaktujte nás na telefonu 380 331 614 v době od 8:00 do 14:00