1. třídy

Vážení rodiče, milé děti, 

velmi vám všem děkujeme za snahu a domácí přípravu. Protože se stále oddaluje doba nástupu do školy, rády bychom vás ujistitily, že pokud nějaké učivo dětem nepůjde, nic se neděje. Ve škole najdeme  určitě dost prostoru pro docvičení všeho potřebného. Pokud bychom nezvládli učivo letos, je možné ho docvičit i během 2.  třídy. Přejeme vám  příjemné a pohodové Velikonoce a všem hlavně zdraví. V. Kyselová, J.Zegermacherová

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 6.dubna. -  17.dubna 2020

třída: 1. A, C

Český jazyk -  

Čtení :  Učíme se číst do str. 94                                 

             + vlastní knihu        

Psaní: Písanka str. 15-19 (u velkého J pozor na velikost písmene), číst a říkat nahlas vše, co píšu, slova pak zopakovat zpaměti "tajnou řečí" a zkontrolovat.
+ opakovat diktát písmen a krátkých slov, která jsme už psali

Matematika -    

          Pracovní sešit. č. 3 do str.8 (sešity jsou k dispozici u paní sekretářky),  stále procvičovat rozklad desítky

Prvouka-

           Do str. 23, opakovat měsíce a roční doby + hodiny