2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 6.4. – 17.4.  2020

třída: 2. A

Milé děti / i rodiče/!

Opět vás zdravím, vzhledem k svátkům posílám učivo na 14 dnů, nebojte se, nebude toho moc. Karanténa se prodlužuje, nezapomínejte tedy ani na důležité věci jako je pohyb- zacvičte si doma každý den naše oblíbené cviky prkno / počítej si, do kolika vydržíš/, angličáky / vždy mezi úkoly zařaď 10-20/. 

Nezapomínejte si vždy v pokoji otevřít okno / přísun kyslíku/.

Milí  žáčci,  

 doufám,   že  nesmlouváte  s rodiči a bez odmlouvání plníte úkoly. Přeji vám, aby vám to šlo dobře a užijte si v rámci možností hezké Velikonoce.

Prosím o zpětnou vazbu, kdo chce,  napište   mi na školu on line,  kdo dokáže pracovat samostatně, jak vám to jde.

 

Číst je nutné každý den alespoň 10 minut -  nahlas, prosím rodiče o kontrolu, děti si občas vymýšlí vlastní slova.  Při psaní dohlédněte také na úpravu  a hezké písmo, držení pera / 3 prsty/, správné sezení / rovně, hlavu nahoru, nohy mají opřené, na stole kolem sebe mají uklizeno /, děkuji.

 

 

Český jazyk

Procvičuj na skolakov.eu   pro   2.tř.,   ČJ, nadpis  SOUHLÁSKY   - měkké a tvrdé souhlásky / každý den  1-2 cvičení /, i na dalších stránkách.

6.4.

Zopakuj si učivo s. 120 -  podstatná jména  / 1 – 4 /.

S. 77 /  cv .  4 – přepiš  do  sešitu, vyznač barevně.

Procvičuj měkké a tvrdé souhlásky  na  počítači / 1 cv./.

7.4.

S. 77 / cv. 5 – diktát, oprav podle učebnice. 

1 cvičení na pc / měkké a tvrdé souhlásky/.

8.4.

2 cvičení na měkké a tvrdé souhlásky.

S. 77 / cv. 6 – hra s rodiči.

PS s. 9 – 3 řádky.

9.4.

S. 78 / cv.1 –  přečti,   na folii  podtrhni  rovnou čarou 10 podstatných jmen / např. ještěrky/, a říkej, čeho je to název / osob, zvířat, věcí/. Do sešitu napiš nadpis PODSTATNÁ JMÉNA   a  vypiš   podstatná jména z  folie .

Pracuj podle úkolů pod cvičením. Předložky- už umíme ty neslabičné v, s, z, k.

Růžový rámeček přečti nahlas.

Opakuj na pc  měkké a tvrdé souhlásky  / 2 cvič ./.

10. -  13. 4. 

Každý den číst, opakovat měkké a tvrdé souhlásky.

Velikonoce.

14.4.

Opakuj    tvrdé  a měkké souhlásky – 1-2 cvičení na pc.

S. 78 /   2 – napiš do sešitu, cvičení 3 ústně.

PS s. 9 – odpovědi na otázky  k  pohádce  /  popros   rodiče  o  pomoc s pravopisem, věty si nejdříve  napiš  na folii nebo na papír  /. Piš celé věty, přečti  nahlas ,  co  je  v závorkách pod otázkami.

15.4.

Opakuj  měkké a tvrdé souhlásky na pc.

Opakuj  s. 120 – podstatná jména 5-9.

S. 78 – cv. 4 diktát dle zadání.

16.4.

S. 79/  cv.  1- doplň  i, y , vše odůvodni /   např. :   Ve  slově každý je tvrdá souhláska  d, napíšeme tvrdé ý/.

Nahlas přečti celé cvičení, odpověz na otázky.

Do sešitu napiš alespoň 5 vět / kdo chce, napíše víc/. Nakresli obrázek vodníka.

 Vzpomeneš si na písničku? Můžeš ji rodičům zazpívat.

17.4.

Opakuj na pc.

S. 79 / cv. 2 – do sešitu. Vlastní jména podtrhni žlutě podle pravítka.

PS s. 10- 4 řádky / předepsané obtáhni tužkou 3 krát/.

 

O víkendu jen čtení.

                 

MATEMATIKA

Procvičuj na skolakov.eu  každý den sčítání, odčítání do 100, násobení a dělení 2.

6.4.

Opakuj- 20  příkladů na +,- do 100,  20 příkladů na násobení a dělení 2.

S. 21 / cv. 1 / strany čtverce jsou AB, BC, ….vrcholy  jsou A, B,…./.

Strany a vrcholy ukazuj na předmětech – např. sešit je obdélník, pravítko trojúhelník, obrázek na učebnici ČJ je čtverec, atd.

7.4.

Opakuj +,-, násobilku na pc.

S. 21 / cv. 2 – přečti nahlas, ukazuj na svém pravítku, doplň.

8.4.

Matematický diktát na folii-  rodiče diktují 10 příkladů na +,- do 100, 10 příkladů na násobilku 2, ty píšeš rovnou výsledky.

Příklady na pc- 1 cvičení na +,- do 100, 1 na násobilku 2.

S. 21/ cv. 3.

9.4.

Procvičuj +,- do 100, násobilku 2.

S. 21/  cv. 4,5  –   připrav  si   pravítko, ostře ořezanou tužku č. 3, 

9.4 -13.4.  – ústní  procvičování +,- do 100, násobilka / každý den 20 příkladů/.

14.4.

S. 22 / cv.1 / : 2/,  cv.2.

15.4.

Procvičuj +,- do 100,    násobilku  na  pc.

S. 22 / cv.3.

16.4.

20 příkladů na +,- , násobilka

S. 22 / cv. 4.

17.4.

s. 22 / cv. 5.

Doufám, že si poctivě každý den procvičujete na počítači, proto máte tak málo cvičení.

 

PRVOUKA

Na stránkách skolakov.eu- opakuj - jaro v přírodě.

Na  skolakov. eu-   poznávání našich ptáků.

Zápis do seš.:

PTÁCI   STÁLÍ

U nás zůstávají přes zimu.

Vypiš názvy ptáků  podle  učebnice, nakresli si alespoň 1 obrázek / můžeš víc/.

 

S. 48-49   prohlédni si obrázky, přečti nahlas.

Zápis do seš.

HOSPODÁŘSKÁ  ZVÍŘATA

Lidé je chovají pro užitek / maso, mléko, kůže, srst, vejce,…/.

Býk   -   kráva   -   tele

Kanec   -  prasnice   -    selata

Kozel      -    koza   -   kůzle

Hřebec / kůň /    -    klisna  -   hříbě

Beran    -    ovce    - jehně

Kohout    -    slepice    -   kuřata

Králík / samec/    - samice     -   králíčata

Můžeš si nakreslit obrázek.