2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 6. – 17. dubna 2020

                                                  třída: 2. B              

Český jazyk -   učebnice str. 93 cv. 1 - opakování slabik bě, pě, vě (fólie – doplňovat, odůvodňovat, ve slovech určovat počet slabik). Str. 94 cv. 1 – slabika - vyhledávat a odůvodňovat podle vzoru: slyšíme m – ň - e, píšeme m – ě (čti e s háčkem). Dále ve slovech odůvodňovat psaní ů, ú, y, ý po tvrdých souhláskách a i, í po měkkých souhláskách, určovat počet vět – jejich druh a ve slovech počet slabik (vytleskávat). Doplňovačku – cv. 2 – připravit na fólii s odůvodňováním a psát do sešitu, slabiku kroužkovat barevně, se slovy možno ústně tvořit krátké věty. K procvičování tvrdých a měkkých slabik, ú, ů, slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě možno využít cvičení na str. 113 – 115 (do cv. 32) - na fólii. Nové – podstatná jména – učebnice str. 105 – naučit se definici, str. 73 cv. 1,2 – rozlišovat názvy osob, zvířat a věcí (možno psát do 3 sloupců podle cv. 3), cv. 4 - do sešitu věty (slova z nabídky na začátku vět psát s velkými písmeny). Str. 74 cv. 1 – rozlišovat názvy osob, zvířat a věcí, to samé str. 74 cv. 2 (opět do 3 sloupců). Dále slova rozlišovat podle toho, zda si na ně ukazujeme ten, ta, to. Opět rozdělit všechna slova do 3 sloupců podle vzoru:

ten                        ta                           to

učitel                 pohádka                dítě      atd.(poznámka – množná čísla převádět do jednotného)

Vlastní jména osob – str. 75 cv. 1 – vypsat jména a příjmení dětí, pak si zkusit vzpomenout na jména a příjmení svých spolužáků a napsat je ( stačí na papír) , trénovat i to svoje. Str. 75 cv. 3, 4 – do sešitu. Trénovat diktáty str. 91 cv. 3, str. 93 cv. 4. Dále v nich možno hledat podstatná jména (rozlišovat opět názvy osob, zvířat a věcí, dále rozlišovat zda si ukážeme ten, ta, to) a také vlastní jména.

Písanka str. 14, 15, 16, 17, 18

Čítanka str. 95 – 101 (v básni Pohádka o Květušce hledat rýmy – mohou kroužkovat na fólii), podle potřeby číst vlastní knihu, stále zůstává jedna ze zadaných básní zpaměti (možno obě).

Matematika -  opakovat řadu násobků 2 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení 2 do str. 17 (naučit se pojmy činitel, činitel, součin podle str. 15), str. 18 – všeobecná příprava na dělení a str. 19, 20 – vyvození a procvičování dělení 2 (seznámit se s pojmy dělenec, dělitel, podíl). Str. 22 – výpočet poloviny z daného čísla (využít vzorovou úlohu), cv.6 – příklady opisovat a u výsledků psát uvedené jednotky.

Násobilka 3 – začít násobení třemi - str. 23 celá (opakovat pojmy činitel, činitel, součin) – vyvodit a naučit se zpaměti násobky 3 (vzestupně i sestupně).

Geometrie – str. 11 – procvičovat stále rýsování úseček dané délky podle uvedeného postupu (použít nelinkovaný papír), měření provádět pouze jen na centimetry. S milimetry možno seznámit pouze orientačně. Zatím vynechat str. 21. Poznámka – při rýsování úseček nedělat krajní body úplně na okraj, ale kus od kraje (děti by to měly vědět).

Prvoukačíst str. 45

do sešitu nadpisy: STROMY NA JAŘE

namalovat obrázek – květ jabloně (růžová barva)

                               VÝVOJ PLODU

namalovat obrázky ve žlutém rámečku

                                  ŽIVOT VČEL

namalovat jeden z obrázků podle učebnice str. 45 dole

Stále opakovat hodiny, měsíce a roční období.

číst str. 46 – Ptáci tažní a jejich hnízda, napsat si do sešitu nadpis PTÁCI TAŽNÍ (STĚHOVAVÍ)

 vypsat názvy všech uvedených ptáků a namalovat jeden obrázek (pták a hnízdo), mohou i dva.

číst str. 47 – Ptáci stálí a jejich hnízda, napsat si do sešitu nadpis PTÁCI STÁLÍ

vypsat názvy všech uvedených ptáků a namalovat jeden obrázek (pták a hnízdo), mohou i dva.

Nadpisy psát barevně nebo aspoň barevně podtrhávat.

Naučit se vyjmenovat 5 ptáků stěhovavých a 5 ptáků stálých.

   

 

 

Všem dětem a rodičům přeji pokud možno pěkné Velikonoce, pevné zdraví, hodně síly a osobní pohody.“ To dáme“. S pozdravem Ivana Táchová