2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období od 6.4.-17.4.2020

třída: 2.C

Všechny vás zdravím a věřím, že domácí příprava jde dobře. Úkoly jsou zadány až do 17.4. Nebudu rozepisovat v této přípravě učivo po jednotlivých dnech.  Užijte si Velikonoce a přeji hezké slunečné dny!

Český jazyk:

uč. str.81 SLOVESA – napsat do sešitu nadpis a napsat: Slovesa jsou slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.  – tuto poučku umět! přečíst růžovou tabulku na str.81

uč. str.81/1,2,3,4,5 ústně

Ze cv.2,3,4 si vyber z každého rámečku jednu větu, která se ti nejvíc líbí a opiš jí do sešitu. Vyznač sloveso (barevně zakroužkuj a zeptej se ústně, sám pro sebe nahlas) příklad: Maminka jde na výstavu. Co dělá maminka? Jde na výstavu.

cv.6 na fólii (ptát se otázkou na sloveso) Příklad: Babička plete vnukovi čepici. Otázka: Co dělá babička? Babička plete.

Doporučená stránka k procvičování https://zsbcupice.cz/druhy-rocnik.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uč. str.82/1 na fólii, nejprve společně přečíst, otázky k textu (těžké cvičení)

cv.2 – opakování na slovesa, nejdřív si připomenout, co jsou to slovesa a jak se na ně ptáme (viz sešit ČJš (hledat společně, ptát se na sloveso..co dělá??

cv.3-opět cvičení na slovesa, ústně, ptát se- co dělá vlak, co se s ním děje?? jede, brzdí apod., co dělá strom, co se s ním děje?? roste,kvete,apod…

cv.4-dobrovolně do trénovacího sešitu

cv.5,6-ústně, kontrola

cv.7 napiš do sešitu ČJ a vlnovkou  podtrhni sloveso modrou pastelkou, ptej se na sloveso (příklad: co udělala lžička?? sloveso: spadla

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

str.83 OPAKOVÁNÍ

cv.1-přečíst+úkoly k textu ústně(oranžové+stačí fialová 1)

cv.2- ústně(opakování jmén a příjmení, počáteční velká písmena)

cv.3 – piš do sešitu ČJš (pracuješ s článkem ze cv.1, slova piš klidně tužkou)

  • rozděl si stránku na čtyři sloupečky, první sloupeček nadpis: y, druhý: i-í, třetí: ů, čtvrtý: vlastní jména měst

 

cv. 5 je opakovací doplňovačka, piš na fólii, zdůvodňuj každé slovo

 

cv.4 – diktát (piš do sešitu diktátů, nejdřív si diktát přečti, po nadiktování si zkontroluj s učebnicí)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Matematika:

K procvičování matematiky:  https://zsbcupice.cz/druhy-rocnik.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

Práce v Krtkovi: str. 19, 20, 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čítanka:

Číst str. 93, 95 – básnička Koledníček na krásu přepsat do sešitu čtení a namalovat obrázek

A číst ze své knihy každý den a nahlas!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Písanka: 13, 14, 17, 18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvouka:

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

str.48/49 – přečíst a srodiči si povídat

Hospodářská zvířata/prezentace+poznáváme hospodářská zvířata podle hlasu:  https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/jaro-v-prirode  nebo https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_hospodzvirata1.htm

a nezapomeň si zazpívat písničku https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí moji broučkové, nezapomeňte, že úkoly si budu vybírat a kontrolovat. Věřím, že vše děláte svědomitě a s úsměvem na tváři. Kdyby kdokoliv cokoli potřeboval, může mě kdykoliv kontaktovat přes školu online nebo přes email staskovaanita@seznam.cz nebo po domluvě jakoukoliv formu online spojení. Tak ještě jednou přeji krásné Velikonoce! AS