3.A

 
 

1. ČJ -sešit na vyjmenovaná slova – každý den si přeříkejte řady vyjmenovaných slov b, l, m, p.

Začneme se učit řadu vyjmenovaných slov po S. Najdete ji v seznamu, který jsme si nalepili na začátku sešitu

nebo v následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=_-7xFETdiFg

nebo na https://www.mojecestina.cz/article/2008102614-vyjmenovana-slova-po-s

Vynechte si místo na nalepení obrázků a zapište první tři vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná.

syn – synek, synáček, synovec, zlosyn

sytý – dosyta, nasytit, nenasytný

sýr – syreček, sýrový, sýrárna, syrovátka, syřidlo

 

2. velký PS s. 43/ 1,2,3,4

Ve cvičení 3 nemusíte nic kreslit. Věty mohou vypadat třeba takto:

Maminka spí u syna. X Maminka usíná.

Tatínek snědl kus sýra. X Žlutá sýra je nerost.

Petr je sytý. X Motýlek je v síti.

 

3. malý PS s. 15 – projdi znovu ústně cvičení na této straně.. Přečti a nahlas zdůvodni, jak jsme se to společně učili.

Např. slovo opička není vyjmenované, proto napíšeme měkké i.

4. Písemně do SŠ – Dokonči cvičení 64/5. Zbývají ti čtyři věty. A udělej si kontrolu slov z minulého týdne.

Posílám řešení minulé úlohy. Text v závorkách je jen pro vysvětlení, ten do sešitu nepište.

židli  - r. ž, č. j, p. 4 (Nestoupejte si na koho? Co? Na židli. Pád 4.)

sousedovi – r. m, živ., č. j., p. 3 (Pavel si dal tašku ke komu? Čemu? K sousedovi. Pád 3.)

 pes – r.m,, živ., č. j., p. 1 (Kdo? Co? Si zahrabal kost? Pes. Pád 1.)

stole – r.m, nž., č. j., p. 6 (Na kom? Na čem? Bylo mnoho dobrot? Na stole. Pád 6.)

světě – r.m, nž., č. j., p. 6 (Na kom? Na čem? Jsou různé záhady? Na světě. Pád 6.)

strýčku – r.m, živ., č.j., p. 5

Dále učebnice s. 81/1,2 a  82/4 – přečti nahlas. V každém cvičení si opět vyber jednu větu a přepiš do sešitu. V sešitě budeš mít tedy další tři věty.

5. Čtení – nezapomeňte pokračovat ve čtení knih do čtenářských deníků. Knihu z knihovny samozřejmě nemusíte číst. Každý by měl mít přečtené tři libovolné knihy.

6. Čtení s porozuměním s. 42

7. Matematika – učebnice – vypracuj  do školního sešitu:

s. 29/ 4 a 5 poslední čtyři příklady, nezapomeň na zkoušku

s. 29/6,7

s. 28/4 – první dva sloupečky

s. 28/7 – první dva sloupečky

8. Procvič si na uvedených stránkách převody jednotek:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/priklady1a.htm

9.  PL s. 18./ 4

Vím, že osy jsou pro některé obtížné. Nápověda: musím si určit, kolik jsou jednotlivé dílky. První silná čárka je 680 a další 690. Jeden dílek je tedy jeden krok a mezi silnějšími čárkami je to deset kroků. Šipka směřuje z čísla 680 o 30 kroků dále.

680 + 30 =

Pozor, u posledního příkladu jde šipka opačným směrem, k menším číslům. Musíte tedy odčítat.

10. geometrie

Do sešitu napiš následující zadání a vypracuj. Řešení najdeš v uvedeném odkazu na internetu.

Narýsujte trojúhelník se stranami r,s,t. Popište jeho vrcholy a strany.

https://www.youtube.com/watch?v=GGYdvHTZ3cQ

11. Prvouka

Připomeň si, co ses dočetl na straně 47 a udělej si do sešitu následující zápis:

Sůl kamenná je nerost.

Je to důležitá složka naší potravy.

Získává se v solných dolech nebo odpařováním mořské vody.

 

Napiš do sešitu alespoň 3 příklady, na co se používá sůl. Pomůže ti následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=WmI3QJpbIHQ

 

 

Děkuji za spolupráci. Pokud máte jakékoliv připomínky či dotazy, ráda zodpovím přes Školu online nebo mailem na adrese matu@zsvelesin.cz. Pokud by děti potřebovaly konzultaci, můžeme si domluvit schůzku na Skypu.

Děkuji. S pozdravem J. Matuchová tř.uč.