Český jazyk

Český jazyk pro 6. ročník , příprava 6.- 17.4. /4.týden/

Mluvnice:

Opakování tvarosloví / slovesa a pravopis/

  1. Doplň PL 1 – cv. 1. Vypracuj do školního sešitu př. prosila – prosila by, dělali – dělali by,….

Zbylá cv. z pracovního listu můžeš vytisknout a doplnit / nebo piš jen odpovědi do ŠS/

  1. Opakujeme tvarosloví a pravopis.
    a) Následující podstatná jména přepiš do ŠS a urči u nich vzor:
    pes, století, umyvadlo, poslanec, skladatel, srnec, želva, hříbě, zeď, střevíc, román
    např. pes – pán,...

 

b) Přepiš do ŠS se správným počátečním písmenem:
(l)abská(b)ouda,(l)iška(b)ystrouška,(m)ost(b)arikádníků,(u)lice(j)ana(n)erudy,(š)tědrý(d)en,(č)ervená(k)arkulka,(s)taroměstské(n)áměstí, (k)utná(h)ora,(k)rušné (h)ory,(g)ymnázium,(h)luboká(n)ad(v)ltavou,(p)lzeňan,(h)otel(u)(d)vou(v)everek

 

c) Slova v závorkách dejte do náležitého tvaru a přepište do ŠS:

Na louce poletoval_ pestrobarevní (motýl).M_slivec měl s sebou i dva sousedov_ (pes).
V háji se bělal_vzrostlé (bříza). Obraz_b_l_namalován_ zářiv_m_ (barva).S (nadšení) sledoval_vítězstv_fotbalového mužstva.Cesta do (Litom_šl) b_la velm_zdlouhavá. Na naší zahradě se usadil_(datel) se (s_korka). Mezi(stéblo) tráv_pob_hal_šedé(m_ška). Bez(p_le) ničeho nedosáhneš.

 

d) Vymysli věty, aby byl zřejmý rozdíl: mi – my, mít – mýt, vížka – výška, vít – výt, vír – výr, nazívat se – nazývat se

př. : opilovat – opylovat: Pečlivě opiloval ostrý plech. Včely neúnavně opylují květy na stromech.

  1. Doplň PL 2  vypracuj cv. 4. -5-.jestliže nemáš možnost si Pl vytisknout, piš do ŠS pouze slova,ve kterých něco doplňuješ.

 

Sloh

 

Napiš do sešitu takový komentář na téma: DOBA KORONOVIROVÁ – Popiš :Jak tato doba vypadá, jaké má nevýhody má i nějaké výhody? Jak se tebe osobně dotýká? Kdybys byl politikem, jak bys řešil tuto situaci? Zamysli se nad tímto tématem. Napiš svůj názor, nemusíto být dlouhé / stačí půl stránky až jedna stránka v ŠS /.

 

Všechny tyto úkoly vypracuj a zašli na email alimak2020@seznam.cz do 17. dubna.

 

Děkuji všem, kteří mi doposud zaslali vypracované úkoly. Vaše snaha se odrazív hodnocení. Mějte se pěkně, držte se a užijte si Velikonoce a snad i sluníčka!