2. skupina

Učivo na toto období:

Téměř žádné. Pokud jste nestihli projít a splnit to, co jsem dosud zadala, učiňte tak. Nebo se o to aspoň pokuste! Alespoň něco mi pošlete (někteří tak již činí a chválím je za to velice)!

Pro shrnutí:

V 5. lekci se probírá přítomný čas prostý. Jedná se o čas, který se používá:

a) pro vyjádření obecné pravdy (Země obíhá kolem Slunce – The Earth goes around the Sun.)

b) pro děj, který se opakuje / neopakuje (Jím maso každý den – I eat meat every day. Nemám rád kávu – I don’t like coffee. Často používám počítač – I often use a computer.).

Je to jeden z nejčastěji používaných časů a má svá pravidla tvoření.

a) U 3. osoby j. č. se přidává „–s“.

b) Zápor se tvoří pomocí „don’t“, u 3. osoby j. č. „doesn’t“ (pak už tam –s není – např. He doesn’t like meat.)

c) Otázka se tvoří pomocí „do / does“.

d) Krátké odpovědi se také tvoří pomocí do / does (případně don’t / doesn’t).

Vše jsem podrobně popsala v předchozích přípravách.

 

1) Splňte zadaná cvičení v učebnici do str. 54 a v prac. sešitě do str. 31 (nebo to, co zvládnete).

2) Opakujte slovní zásobu 5. lekce, pokud si nejste jisti výslovností, využijte internetové slovníky.

3) Přečtěte si na str. 55 3. díl příběhu The Silent Powers, nemělo by tam být moc neznámých slovíček…

4) Blíží se Velikonoce, můžete si zkusit jednoduchý kvíz na následujícím odkazu:

https://busyteacher.org/10530-easter-powerpoint-presentation.html

5) Poslouchejte písničky v angličtině, sledujte pro vás vhodná videa a filmy v angličtině.

6) Vzpomínejte na mne v dobrém, tak jako já vzpomínám na vásJ!

 

Happy Easter!!! Enjoy it with your family and don’t be sad, everything bad will end and we’ll be happy again at our great school!!!