2. skupina

ANGLIČTINA 7. A, B – Kučerová, 15. týden

Kontrola cvičení ve WB

62/1: 2 – explorer, 3 – painter, 4 – writer, 5 – actor, 6 – scientist, 7 – footballer, 8 – actress

62/2: 1 – He was in bed (at home). 2 - Where was Sarah? She wasn’t at school. She was in a river ( brook). 3 – Where were Pete and Sam? They weren’t at school. They were at the dentist. 4 – Where were Mr and Mrs Carter? They weren’t at work. They were at the bus stop.

62/3: 1 – They were pop stars. 2 – Was MM an explorer? No,she wasn’t. She was an Am. actress. 3 – Was Galileo Italian? Yes, he was. He was born in Pisa. 4 – Were Shakespeare and Dahl painters? No, they weren’t. They were writers. 5 – Were you born in England? No, I wasn’t. I was born in the Czech Republic.

63/4: There was a horse near the door. There was a lamp by the window. Therewas a coat on the floor. There were two gloves on the table. There was a black hat in the hall. There were three small keys in a silver cup. There was a silent clock on the wall. There was a picture in my memory. There was a happy smiling face. But there were empty chairs in every room and there were strange red lights in the space.

63/5: There were some horses. There was a train. There were some football fans. There was a baby. There were some birds. There was a bass guitar. There were some dolphins. There wasn’t a piano. There was a telephone. There wasn’t a clock. There was a space ship.

 

8th April

Opakování: SB 118/Jane Goodall – zopakuj si výslovnost ( nahrávka 37 , překlad).

WB 64/2 – z článku o Beatles vypiš 12 pravidelných sloves v minulém čase. Už víš, jakou koncovku mají.

Zápis do sešitu:

ZMĚNY V PRAVOPISU PŘED KONCOVKOU –ed

Př.: STUDY – STUDIED

       Tvrdé Y se změkčí. Platí pouze v případě, je-li před tvrdým Y souhláska – v našem příkladu D. Je-li před Y samohláska, ke změkčení nedochází (STAY – STAYED)

Př.: TRAVEL – TRAVELLED

       Tady došlo ke zdvojení L. Funguje to v případech, kdy infinitiv (TRAVEL) končí na souhláska – samohláska – souhláska (-VEL).

 

ZMĚNY VE VÝSLOVNOSTI

U sloves, která končí na –T nebo –D vyslovujeme na konci [id]:

Př.: WANTED [vontid], WAITED [veitid]

15th April

Opakování tvoření minulého času u pravidelných sloves: WB 64/1 (výpisky v sešitě pomůžou).

Ověření porozumění textu o Beatles: WB 65/3.

Pusť si nějakou písničku od Beatles i s textem (lyrics): např. Yesterday, Yellow Submarine, Help!, Let It Be, Hey Jude, Love Is All You Need…

 

16th April

Opakování faktů o Jane Goodal: WB 65/4.

Do sešitu vytvoř podobné vypravování o nějakém smyšleném zoologovi (inspiruj se textem v učebnici). Text by měl obsahovat:

  1. Kde se narodil
  2. Co chtěl studovat
  3. Jaká byla jeho první práce
  4. Kam cestoval
  5. Jaká zvířata studoval
  6. Umřel?/Žije?

 

17th April

Opakování minulého času: SB 119/4a) včetně příkladu do sešitu.

Pro procvičení výslovnosti slovesných tvarů si ještě jednou pusť básničku z džungle (nahrávka č. 38)