Fyzika

7. ročník – fyzika od 3. 4. – 17. 4. 2020

 

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. V hloubce 7 metrů na víko v lodním trupu působí tlaková síla 35,7 kN. Plocha víka je 50 dm2. Vypočti hustotu mořské vody. [1020 kg / m3]

2. Hustota kamene je 2900 kg/m3. Jakou silou musíme působit, abychom nadzvedli potopený kámen ve vodě o objemu 0,04 hl? [76 N]

2) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Přetlak, podtlak, vakuum) + Archimédův a Pascalův zákon (definice)

3) Učebnice: 98 – 100 Přímočaré šíření světla, rychlost světla (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 100, pokus ze strany 99 (převrácený obraz svíčky leze povést i doma za dohledu dospělé osoby)

4) Do sešitu napsat rychlost světla ve vakuum (vzduchoprázdnu) je 300 000 km / s – znát zpaměti!

5) Pracovní sešit str. 44 / 2 [20 kPa]

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=ExgtsVHs7Lo

https://www.youtube.com/watch?v=1sAudlY3BEA

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný