1. skupina

7.B Angličtina

1.) V učebnici na stranách 126 – 127 jsou nahoře obrázky. Jeden z těch obrázků si vyberte a popište jej. Pokud chcete mít splněno hned, pošlete mi popis obrázku mailem na petr.tkany@zsvelesin.cz

Jinak jej napište do školního sešitu a odevzdáte ho, až se uvidíme ve škole.
Snažte se o co nejpodrobnější popis, abyste se procvičili. Podobně jak popisujeme obrázky ve škole. Nezapomeňte postupovat od celku k detailům.

2.) Vytisknete si přiložený pracovní list na práci s textem a vypracujete cvičení pod textem. Pokud byste nějakým slovíčkům nerozuměli, dohledejte si jejich význam na internetu. Vypracovaný text budu vybírat, jakmile se uvidíme.

3.)Pokračujeme neustále v procvičování na internetu. https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet

Tento týden postoupíme dále ve cvičeních:

Talking about present:

Present tense: questions and negatives

 Present simple

Talking about the present: Mix