Matematika

6. 4. – 17. 4.

Kontrola výsledků z domácí přípravy III

2. Měřítko mapy a plánu

1.) 8,88 km 2.) 33,6 cm 3.) 1 : 250 000 4.) skutečná vzdálenost 13,5 km  21,5 km  3,2 km 

27,2 km  0,335 km  0,387 km  5.) vzdálenost na mapě 24 cm  82,5 cm  35,2 cm  16,8 cm

194 cm  233,3 cm

4. Obvod a obsah rovnoběžníku – PS 3

str. 183 cv. 1. S = 560 mm2    str. 184 cv. 2. a) 26,6 cm2 b) 96 cm2 c) 0,55 dm2

3. S = 1250 cm2, O = 170 cm  4. S = 3 200 m2 = 32 a, O = 280 m, 12 600 Kč

5. a) va = 3,9 cm b) a = 8,3 dm  str. 185 cv. 7.  S = 30,8 cm2, vb= 5,6 cm

 

Opakování a procvičování

1. Početní operace s racionálními čísly

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/m7_08_priprava%20slo%C5%BEen%C3%A9%20zlomky.pdf

Doporučuji všechny úlohy vyřešit do školního sešitu a řešení zkontrolovat.

2. Konstrukce trojúhelníků - ŠS, podmínka konstrukce, náčrt, konstrukce, výsledky zkontrolovat

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/m7_24_priprava%20shodnost.pdf

3. Procvičování jednoduchých konstrukcí podle zápisů geometrickými symboly

V učebnici 3 na str. 87 si zopakuj všechny matematické symboly a do ŠS vyřeš:

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/m6_04_priprava%20geometrie.pdf

Výsledky následují po zadání, zkus zápis konstrukce.

4. Vlastnosti rovnoběžníků – pracovní list s řešením

https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/7.%20ro%c4%8dn%c3%adk/VY_42_INOVACE_Ja_02-33_Ma-7.pdf

 

 

Nová látka

Konstrukce rovnoběžníků

V učebnici 3 důkladně prostuduj úlohy A, B, C, D na stranách 46 – 49. Do školního sešitu sestroj úlohy str. 48 cv. 1a), 2c)   str. 49 cv. 3a), 4Aa), 6.

U každé úlohy proveď náčrt s popisem a konstrukci. Změř všechny potřebné údaje a s přesností na mm vypočítej obvod a obsah těchto pěti rovnoběžníků – piš vzorec, dosaď do vzorce a napiš výsledek se správnými jednotkami. Potřebné vzorce jsou na zadních deskách učebnice 3. Zdůvodnění vzorce pro obsah – video:

https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo