Zeměpis

7.B Zeměpis

1.) Během tohoto týdne se kousek posuneme v nové látce. Měli byste mít vypsané poznámky k povrchu Asie.

Pod tyto poznámky si udělejte nový nadpis: Podnebí Asie – z učebnice si vypíšete poznámky ze stran 90 – 91. Ke konci poznámek k podnebí si napište podnadpis Monzuny – napište si, že se jedná o pravidelný sezonní vítr, který se dělí na letní a zimní.

 K letnímu a zimnímu monzunu si na internetu najděte informace a poznámky si napište do sešitu.

2.) Pořád opakujte orientaci, kterou jsem vám zadal na minulý týden.