1. skupina

ANGLIČTINA 8. A – Kučerová, 15. týden

Kontrola cvičení ve WB

20/1: invented, sold, took place, bit, found

20/2: Where, which, when, what, why

20/3: 2 – Who were…? 3 – When was…? 4 – Who were…? 5 – What was…? 6 – Who was…? 7 – When was…?

21/4: What did you have for breakfast? What time did you leave home? What was the weather like? What time did your first lesson start?

21/5: Who did you see? What did you buy? Where did you have lunch / Where did you eat? What time did you get home?

21/6: 2g, 3b, 4i, 5e, 6c

22/1: Was GW the first American president? – Yes, he was. Were VG and C painters? – Yes, they were. Was SL an actress? – Yes, she was. Were the PF a pop group? – No, they weren’t. Was TR a real animal? – Yes, it was.

22/2: Did you win? – No, we didn’t. Did it bite you? – Yes, it did. Did he beat the American champion? – Yes, he did. Did you catch anything? – No, I didn’t. Did David phone you? – Yes,he did.

23/3: 1 – No, he wasn’t. 2 – Did…? Yes, he did. 3 – Did…? No, he didn’t. 4 – Did…? Yes, they did. 5 – Was…? No, it wasn’t. 6 – Were…? Yes, they were. 7 – Was…? No, it wasn’t. 8 – Did…? No, he didn’t.

 

6th April

Procvičování tvarů nepravidelných sloves (zdroje z 23/3, 24/3).

Procvičování otázek v minulém čase: https://www.youtube.com/watch?v=u_mpg8AVCpE

Do slovníčku si z videa poznamenej výraz:  SÁM / SAMA – by ……….

Do sešitu si pro spolužáky připrav 10 otázek o tom, jak trávili dobu koronavirovou (př.: Did you argue with your family members? Were you happy that you didn`t go to school?)

 

7th April

Do slovníčku si vypiš slovíčka z oblasti JOBS. Ty základní najdeš v SB 39/5a). Pro seznámení s výslovností si pusť nahrávku č. 26).

Pusť si https://www.youtube.com/watch?v=x9ofeV_nCUQ

Z videa vypiš do slovníčku dalších 7 slovíček, o kterých si myslíš, že je budeš potřebovat, např. zaměstnání rodičů, sourozenců, tvé budoucí)

Ústně procvičuj v SB 39/5b) a písemně ve WB 23/4 s nahrávkou č. 5.

 

17th April

Procvičování slovíček skupiny Jobs: WB 23/5: Vyber si jakékoli zaměstnání ze slovníčku a 5 větami popiš, co dotyčný včera dělal (viz SB39/5b).

Pusť si https://www.youtube.com/watch?v=RGGb1LK8Ceo

Zápis do sešitu: z videa vyber 2 neobvyklá zaměstnání a u každého uveď důvody, proč bys ho chtěl nebo nechtěl dělat. Např.: I like the job of a bed tester, because I like spending time in my bed.