Český jazyk

MLUVNICE 15. týden – Kučerová

Kontrola cvičení v PS:

35/6: ač, třebaže, přestože, i když, ačkoli – Česko

37/12: 1HV, která 2VV (přívlastková), aby 3VV (účelová), až4VV (časová). 1HV, že 2VV (podmětná), který 3VV (přívlastková), jako 4VV (způsobová).

38/2: důsledkový, vylučovací, stupňovací, slučovací, příčinný, odporovací.

39/3,4: vlastní nápady

39/5: Všichni byli venku a hráli na schovávanou. Se školou jsme šli do divadla, ale mně se nechtělo. Petr mi zavolal, dokonce mě i pozval do kina. Půjdu ven, nebo zůstanu doma. Dnes jsem nešel ven, neboť bylo škaredé počasí. Venku je zima, a proto se musím dobře obléknout.

 

6. dubna

Opakování spojovacích výrazů typických pro poměry mezi hlavními větami: PS 38/1.

Do sešitu vypracuj: 62/3a) a 65/14

 

8. dubna

Opakování poměrů: uč. 70/24a) – do sešitu opiš souvětí, podtrhni spojovací výraz a do závorky urči poměr.

Opakování větných členů: PS 32/3

 

15. dubna

Opakování druhů vět: PS 31/1, 2 (pomůže ti přehled učiva 7. ročníku).

Trocha pravopisu: PS 33/6

Opakování několikanásobných větných členů: uč. 72/úvodní 3 texty z medicínského humoru – do sešitu vypiš několikanásobné VČ. Př.: dva prsteny, troje hodinky a pár náušnic

 

LITERATURA

Čítanka str. 139

Zápis do sešitu:

Karel Hynek Mácha – Temná noci! Jasná noci!

  • Literární druh: lyrická poezie
  • Atmosféra: (vyber z nabídky): radost / napětí / klid / rozpor / smutek / zoufalství / spokojenost / hořkost / štěstí / zklamání / znechucení
  • Čím bude v příštím životě: …………..., ……………….
  • Apostrofa: ………………………….

ROMANTISMUS – umělecký směr 19. století. Vyjadřuje touhu po kráse, lásce a svobodě a zároveň zklamání z toho, že jsou nedosažitelné (rozpor snu a skutečnosti). Neuznává pravidla společnosti, jejímž heslem je bohatství a úspěch. Typický hlavní hrdina je tulák, cizinec nebo podivín. Typický motiv: volná divoká příroda. Příklad díla: Karel Hynek Mácha – Máj.

 

Věnuj se mimočítankové literatuře. Některé tituly jsou na youtube jako audioknihy nebo divadelní hra (Str. dudák). Otázky jsem přikládala v přehledu učiva pro domácí přípravu I.