Matematika

6. 4. – 17. 4.

Kontrola výsledků – domácí příprava III

Vzájemná poloha dvou kružnic PS 3

str. 184  1. nekonečně mnoho řešení, r = 1,75 cm   str. 185 3. 2 řešení  4. 4 řešení  5. 2 řešení

 

Opakování a procvičování

1. Rozklad mnohočlenů na součin (vytýkáním nebo užitím vzorců) - ŠS

a) 25a2 + 30ab + 9b2                      b) 49c2 – d2                          c) 8ab3 – 12a2b2 + 6a3b2

d) 5y – 20 – y(4 – y)                      e) 16y4 – 81                         f) 16y2 – 6xy + 3y3

g) 81s2 – 18s + 1                            h) 2(y2 + 3) – y(3 + y2)

2. Obvod a obsah lichoběžníku – opakování vzorců, výpočty

https://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/132cs_19.pdf&original=VY_32_INOVACE_39r.pdf

Piš do školního sešitu (vzorec, dosazení, výsledek s jednotkami) a zkontroluj si řešení.

3. Obvod kruhu, délka kružnice

Připomenutí vzorců: https://www.youtube.com/watch?v=OBW0QF-ZwQM

Vypočítej úlohy PS 3:

str. 187 cv. 1d), 2b)    str.188 cv. 3, 4d), 5c)  další úlohy řeš s počítačkou, piš i odpovědi.

str.188 cv. 6  str. 189 cv. 7, 8, 9, 11

4. Obsah kruhu

Připomenutí vzorce: https://www.youtube.com/watch?v=hWRIKYwtC18

Vypočítej úlohy PS 3:

str.190 cv. 1b)  str. 191 cv. 3b), 4, 5c)  další úlohy s počítačkou – str. 192 cv. 6, 7, 8, 9

5. Konstrukční úlohy – jednoduché konstrukce

PS 3 celé strany 219 a 220

 

 

Nová látka

. Rozklad mnohočlenů na součin – čtyřčlen upravený vytýkáním po dvou

Vzorová úloha: 5a + 5b +ax + bx = 5(a + b) + x(a + b)=(a + b)(5 + x)

Do ŠS vypočítej úlohy: a) ax + bx + ay + by     b) 3m – 3 + mn – n      c) 6m – 18 + mn – 3n

d) 2a + 6ab + 3x + 9bx      e) 4m + 6mx + 10n + 15nx

 

Z obsahu kruhu vypočítej obvod kruhu a naopak

ŠS – počítáme přes poloměr r   U str. 34 cv. 11a), b)

PS 3 str. 192 cv.10