Anglický jazyk

9.A Angličtina

1.) V učebnici na straně 130 jsou Extra exercises – vypracovat do školních sešitů, stačí mi pouze správné odpovědi, nemusíte opisovat celé věty.

2.) Z gramatiky si vyzkoušíte pracovní list na všechny podmínkové věty, které jsme dělali. Tzn.: na nultý, první a druhý kondicionál. Při vypracovávání pracovního listu můžete mít klidně otevřené sešity s vysvětlením gramatiky. Vypracované pracovní listy budeme kontrolovat, jakmile se uvidíme ve škole.

3.) Na této stránce uděláte poslechové cvičení: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1/arriving-late-to-class

K němu se vážou cvičení – preparation  (to udělejte před poslechem) a dále task 1 a task 2. Každý úkol si následně můžete na stránkách zkontrolovat.

Pokud byste měli problém s některými slovíčky nebo byste něčemu nerozuměli, máte k dispozici i přepis (transcript). Využívejte jej, ale opravdu jen v případě, kdy ani po 3 poslechu něčemu nerozumíte.