Český jazyk

Zadání domácí přípravy z českého jazyka

(od 6. do 17. 4. 2020)

MLUVNICE

Čeká nás zase něco nového, ale troufám si napsat, že to zvládneme. Nová látka se jmenuje skladební dvojice a formální vztahy mezi nimi (této látce by měli věnovat pozornost především budoucí studenti, už několikrát se objevila v jednoduché podobě v  přijímačkovém testu):

 • nejprve se podíváme na to, co už umíme. V následujících skladebních dvojicích určete, o jaký větný člen se jedná (tučně vytištěné slovo): rodiče odjeli, koupil chlébznámý film, vrátil se včera, střed města, dům na náměstí, zvolili ho starostou, děti si hrály samy
 • HOTOVO? TAK SCHVÁLNĚ:

 rodiče odjeli: co dělali rodiče? - odjeli - přísudek

 koupil chléb: koupil koho, co? – chléb - předmět ve 4. pádu

známý film: jaký film? – známý - přívlastek shodný

 vrátil se včera: kdy se vrátil? – včera - příslovečné určení času

střed města: jaký střed? – města – přívlastek neshodný

dům na náměstí: jaký dům? – na náměstí - přívlastek neshodný

zvolili ho starostou: zvolili starostou a on je starosta - doplněk neshodný

děti si hrály samy: děti samy a hrály si samy - doplněk shodný

 

A TEĎ TROCHU TEORIE: Každou skladební dvojici tvoří větný člen řídící (ten, kterým se ptáme) a větný člen závislý (tím si odpovíme)Větný člen řídící ovlivňuje podobu větného členu závislého, např. řeknu NAŠE maminka, ale určitě neřeknu NÁŠ maminka, řeknu pekla KOLÁČ, ale určitě neřeknu pekla KOLÁČÍCH …

Ve skladební dvojici můžeme tedy rozlišit podle míry „ovlivnění“ tyto tři formální vztahy:

 1. SHODA: závislý člen se shoduje se členem řídícímtento vztah se uplatňuje v
 1. přísudku = shoda přísudku s podmětem, shoda v rodě, osobě a čísle)
 2. přívlastku shodném  (shoda v pádu, čísle a rodu)
 3. doplňku shodném  (shoda v pádu, čísle a jmenném rodu)

 

 1. ŘÍZENOST: řídící člen určuje pád závislého členu, tento vztah se uplatňuje v
 1. předmětu
 2. přívlastku neshodném

 

 1. PŘIMYKÁNÍ: člen řídící nijak neurčuje tvar členu závislého, je mezi nimi jen významový vztah, tento vztah se uplatňuje v
 1. příslovečném určení
 2. doplňku neshodném

Možná vám vrtá v hlavě doplněk shodný a neshodný – o tom si budeme povídat příště, aby toho nebylo dnes tolik…

 

Vrátíme se teď ke skladebním dvojicím, které jsme měli na začátku:

rodiče odjeli – přísudek - SHODA

 koupil chléb - předmět ve 4. pádu - ŘÍZENOST

známý film - přívlastek shodný - SHODA

 vrátil se včera -  příslovečné určení času -PŘIMYKÁNÍ

střed města -  přívlastek neshodný -ŘÍZENOST

dům na náměstí - přívlastek neshodný - ŘÍZENOST

zvolili ho starostou - doplněk neshodný - PŘIMYKÁNÍ

                     děti si hrály samy -  doplněk shodný – SHODA

 

TEĎ TO ZKUSTE VY – máme jednoduchou větu NAŠE TŘÍDA POJEDE V ZIMĚ NA VÝLET NA ŠUMAVU.

V této větě jsou následující skladební dvojice:

třída pojede, naše třída, pojede v zimě, pojede na výlet, výlet na Šumavu

Určete větné členy a formální vztah mezi nimi (kdo potřebuje, utvoří si „pavouka“).

HOTOVO ? TAK TADY JE ŘEŠENÍ:

třída pojede – shoda přísudku s podmětem, naše třída – přívlastek shodný – shoda, pojede v zimě – příslovečné určení času – přimykání, pojede na výlet – příslovečné určení místa – přimykání, výlet na Šumavu – přívlastek neshodný – řízenost

TAK JEŠTĚ JEDNOU A ÚPNĚ SAMI: ODPOLEDNE NÁS BABIČKA POSLALA DO SAMOOBSLUHY NAKOUPIT ČERSTVÉ PEČIVO.

ŘEŠENÍ: babička poslala – shoda přísudku s podmětem, poslala odpoledne – příslovečné určení času – přimykání, poslala nás – předmět – řízenost, poslala nakoupit – příslovečné určení účelu (ne kam, ale za jakým účelem nás poslala?) – přimykání, poslala do samoobsluhy – příslovečné určení místa – přimykání, nakoupit pečivo – předmět – řízenost, čerstvé pečivo – přívlastek shodný – shoda)

POKUD SI TOTO UČIVO POTŘEBUJETE JEŠTĚ UPŘESNIT, POUČENÍ NAJDETE V UČEBNICINA STR. 68 A V PRACOVNÍM SEŠITU V PŘEHLEDU UČIVA NA STR. 28 – SKLADEBNÍ DVOJICE. A VĚNUJTE SE PROCVIČENÍ DLE NÁSLEDUJÍCÍHO ZADÁNÍ :

 1. CVIČENÍ K VYPRACOVÁNÍ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: učebnice str. 69/cv. 4 a 6 a) urči větné členy, c) vypiš skladební dvojice u vybraných vět i formální vztahy mezi nimi
 2. CVIČENÍ K VYPRACOVÁNÍ DO PRACOVNÍHO SEŠITU: PS str. 27/cv. 4

TO JE DNES Z MLUVNICE VŠE, MYSLÍM, ŽE NÁM TO STAČÍ…  STUDENTŮM DOPORUČUJI PROCVIČOVAT TESTOVÉ OTÁZKY ZE ZAKOUPENÉ CVIČEBNICE NEBO Z INTERNETU.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Pokračujeme v kapitole Kříže, srpy, kladiva:

Budeme se věnovat pouze čtení, do sešitu si tentokrát zapíšete jen autora a název ukázky. Byla bych ráda, kdybyste si tentokrát po přečtení položili otázky sami a odpovědi probrali s vašimi rodiči nebo prarodiči, třeba se dozvíte něco nového při jejich vzpomínání…

 1. Čítanka str. 129 – 131: Pavel Kohout - Ve jménu vůdce (s hlavním hrdinou příběhu, Wolfgangem Weissmüllerem, už jsme se setkali při sledování televizního filmu Hodina tance a lásky a možná někteří tento příběh četli a zapsali do čtenářského deníku), asi vám při čtení nebude moc lehko na duši…
 2. Čítanka str. 138 – 139: Irena Dousková – Hrdý Budžes (doporučuji zhlédnout na youtube záznam celého divadelního představení, které bylo podle knihy I. Douskové vytvořeno a ve kterém exceluje v hlavní roli herečka Barbora Hrzánová, opravdu to stojí za to a hlavně zjistíte, kdo je to Budžes)
 3. Čítanka str. 139 – 140: Thomas Brussig – Komu čest, tomu trest (tady se můžete dědy zeptat na rozdělení Německa a babičky nebo maminky, jestli někdy byla nakupovat v NDR, co se odsud vozilo a jaký dokument musela vyplnit při překročení hranic)

 

A to je pro dnešek vše, přeji vám i vašim blízkým klidné prožití Velikonoc, slunečné počasí, pevné zdraví a chuť do práce J.

Vendula Jančářová, vaše češtinářka