Fyzika

9. ročník – fyzika od 3. 4. – 17. 4. 2020

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. Nakresli schéma, vypočítej celkový odpor, proud a velikosti napětí na jednotlivých sériově zapojených rezistorech: R1 = 20 Ω; R2 = 80 Ω, při stejnosměrném napětí 12 V.   [ RC = 100 Ω; I = 0,12 A; U1 = 2,4 V; U2 = 9,6 V]

2) Opakování již probraných celků: Elektrický proud v polovodičích , Atomy a záření (do strany 81)

3) Učebnice: Řetězové reakce (přeskočit), dále: 86 – 87 Jaderný reaktor (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 87

4) Pracovní sešit str. 10 / 2 [ generátory el. napětí - učebnice]

5) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=TeG6NKOuobU

https://www.youtube.com/watch?v=smVCQkNTLx0

https://www.youtube.com/watch?v=X2jUZ9y2OqE

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný