Německý jazyk

Přehled učiva - německý jazyk – od 6. 4. - 17. 4. 2020

  1.  

- do ŠS přepsat z učebnice str. 55 / Grammatik + v poslední řádce připsat:

von dem Park (od parku) – von der Kirche (od kostela) – von dem Haus (od domu)

- předložky aus a von jsou vždy se 3. pádem!

Člen určitý/neurčitý

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

1.pád

der/ein

die/eine

das/ein

             3. pád

dem/einem

der/einer

dem/einem

 

- přečíst učebnice str. 55 / cv. 5. b) + 6

- ke cvičení 6 → další státy: Finnland - Finsko, Belgien – Belgie, Großbritannien – Velká Británie, Spanien - Španělsko, Frankreich - Francie, Italien - Itálie, Griechenland - Řecko, Ungarn - Maďarsko, Norwegen – Norsko → připsat do slovníčku

- v PS doplnit na str. 56 / cv. 6 a 7

 

2.

   - přečíst učebnice str. 56 / cv. 7 → dopravní prostředky – přepsat do slovníčku

   - vazba ich fahre mit + 3. pád => např. Ich fahre mit dem Auto. => do ŠS přepsat

     gramatiku ze str. 56 v učebnici

   - doplnit PS str. 57/cv. 8 a 9

 

3.

   - učebnice str. 57 / cv. 9 a 10 – ústně podle vzoru

   - v PS doplnit str. 58 / cv. 11 a 12