Přírodopis

9.AB, Př. 6.-17.4.

Zdravím, posílám materiály na dva týdny. Vzhledem k Velikonocím je látka rozdělena pouze do 2 hodin za celé období. Všem i nadále připomínám, že se můžete kdykoliv na cokoliv zeptat, nebo si nechat poradit.

1) Poslat zprávu přes SkolaOnline

2) Poslat email na jiri.svehla@zsvelesin.cz

3) Nainstalovat Skype (zdarma), kde je možnost online chatu nebo videochatu, pokud máte webkameru a mikrofon/,,chytrý‘‘ telefon. Kontakt na Skype získáte zadáním mého pracovního emailu.

1. hodina

Téma: Tektonické jevy a přeměna hornin

Učebnice

 • Str. 60-61 (přečíst a vypsat poznámky)

Na co se zaměřit

 • co to je tektonický jev
 • jak vypadá vrása (ideálně udělat nákres nebo vytisknout a nalepit do sešitu podle str. 60)
 • co to je zlom a jaké pohyby se v nich mohou dít
 • co je to příkopová propadlina
 • umět najít na mapě zlom San Andreas a Východoafrickou příkopovou propadlinu
 • poznat na obrázku/na vlastní oči, že horniny vytváří vrásu

Pracovní sešit

 • str. 25, cv.1

Nepovinné

1) Video – vznik pohoří vrásněním

https://www.youtube.com/watch?v=ImHdrKv1hvk

2) Najděte na internetu obrázky (nebo vyfoťte, pokud máte možnost) 5 různých vrás a do obrázku vyznačte sedlo, koryto a vyberte o který typ vrásy (podle uč. str. 60) se jedná.

Svou práci můžete posílat do 19.4. Ty správné  budou ohodnoceny za jedna.

 

2. hodina

Téma: Horniny přeměněné (metamorfované)

Učebnice

 • str. 62-64 (přečíst a vypsat poznámky)

Na co se zaměřit

 • jaké jevy mohou způsobit přeměnu hornin
 • regionální, kontaktní a šoková přeměna
 • termíny ortorula a pararula
 • co to je mramor, vlastnosti a využití

Pracovní sešit

 • str. 26, cv. 1

Nepovinné

A) Video – jak probíhá těžba mramoru

https://www.youtube.com/watch?v=6No7pNCvR2U

B) Video – vznik fulguritů (hornin z blesků)

https://www.youtube.com/watch?v=Qdx61OEfDOA

C) Video –vltavíny

https://www.youtube.com/watch?v=w6Ib2SsaPHU

https://www.youtube.com/watch?v=qgBkMdeBxW8

D) Mramor se používá jako materiály pro sochařství. Najděte 3 příklady mramorových soch starších 300 let a jejich obrázkům napište jména sochy, autora a doby, ze které pochází. Taktéž uveďte informační prameny, ze kterých jste čerpali. Své výsledky můžete posílat do 19.4. Správné jsou za jedničku.