1. AC

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 30. -  3.dubna 2020

třída: 1. A,C

Český jazyk -  

Čtení :  Učíme se číst do str. 89                                  

             + vlastní knihu        

Psaní: Písanka str. 11-14, (u písmenek b, k a f zvlášť procvičit kličku, číst a říkat nahlas vše, co píšu, slova pak zopakovat zpaměti "tajnou řečí" a zkontrolovat.
+ opakovat diktát písmen a krátkých slov, která jsme už psali

Matematika -    

          Pracovní sešit. č. 3 do str.4 (sešity jsou k dispozici u paní sekretářky), str. 4 cv. 3 je těžké - je potřeba dětem pomoci, procvičovat psaní čísel do 20 formou diktátu, opakovat hrou rozklad desítky na prstech 

Prvouka-

           Do str. 21, opakovat měsíce a roční doby + hodiny čtvrt, půl, třičtvrtě, celá