2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 30.3. – 3.4.  2020

třída: 2. A

Moc vás všechny zdravím, doufám, že vám jde domácí příprava dobře.  Pokud by někdo neměl možnost procvičovat učivo na stránkách  skolakov. eu-  dejte prosím vědět na školu on-line.

Číst je nutné každý den alespoň 10 minut- nahlas, prosím rodiče o kontrolu, děti si občas vymýšlí vlastní slova.

Český jazyk

30.3.

Procvičuj na skolakov.eu pro 2.tř., ČJ, nadpis  SOUHLÁSKY   - měkké a tvrdé souhlásky / každý den/, i na dalších stránkách.

.Učebnice ČJ s. 74/ cv. 2   - na folii napiš do 3 sloupců názvy osob, zvířat, věcí. 

31.3.

ČJ s. 74/ 3- ústně, cv.4 na folii, růžový rámeček.

PS s. 8 – opiš věty, Pro bystré hlavy  - popros rodiče o pomoc s pravopisem.

1.4.

ČJ s. 75/ 1,2  ústně  podle  zadání, růžový rámeček přečíst, umět.

Cv. 3- na folii, vyber si 5 jmen a příjmení a napiš do sešitu.

Cv. 5 na folii, přečti nahlas.

2.4.

ČJ s. 76/ cv. 1 podle zadání, cv. 2- napiš do sešitu 5 nebo více jmen zvířátek z pohádek. Zopakuj si růžový rámeček.

PS s. 8- dopiš.

3.4.

ČJ s. 77/ cv.1,2  ústně.

Cv. 3 na folii / která města znáš/, přepiš do sešitu.

      Růžový  rámeček .

                 

MATEMATIKA

30.3.

Procvičuj na skolakov.eu  každý den sčítání, odčítání do 100, násobení a dělení 2.

M s. 20/ 1,2.

31.3.

M s. 20/ 3,4

1.4.

M s. 20/ 5,6

2.4.

M s. 20/ 7,9

3.4.

M s. 20 / 8

Doufám, že si poctivě každý den procvičujete na počítači, proto máte tak málo cvičení.

.

 

PRVOUKA

Na stránkách skolakov.eu- opakuj - jaro v přírodě.

PRV  s.46  Ptáci tažní.

Na skolakov. eu-  poznávání našich ptáků.

Zápis do seš.:

PTÁCI   TAŽNÍ

Vypiš podle učebnice, nakresli si alespoň 1 obrázek / můžeš víc/.

Zápis do seš.:

DOMÁCÍ  PTÁCI

Zase vypiš, obrázek 1.