2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 30. března – 3. dubna 2020

                                                  třída: 2. B              

Český jazyk -   učebnice str. 90 – 92 slabiky bě, pě, vě. Ve cvičeních 1 vyhledávat a odůvodňovat podle vzoru: slyšíme b – j – e, píšeme b – ě (čti e s háčkem), to samé se slabikami pě, vě. Dále ve slovech odůvodňovat psaní ů, ú, y, ý po tvrdých souhláskách a i, í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně (viz. příprava II), určovat počet vět – jejich druh a  ve slovech počet slabik (vytleskávat). Všechny doplňovačky – cv. 2 – připravovat na fólii s odůvodňováním a psát, slabiky bě, pě, vě kroužkovat barevně, se slovy možno ústně tvořit krátké věty. Trénovat diktáty str.89 cv.3, str.92 cv.4. K procvičování tvrdých a měkkých souhlásek možno využít cvičení na str. 109 – 112 (na fólii). Opakovat abecedu.

písanka str. 10, 11, 12, 13

číst vlastní knihu a texty v prvouce, zůstává jedna z básní zpaměti (možno obě)

Matematika -    řadu násobků 2 se naučit zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení 2 – str. 16 (nedělat cv. 8), str. 17 (u cv. 11 si vždy psát výsledky příkladů nad a pak teprve porovnat), str.18 – příprava na dělení

geometrie – str. 11 – rýsování úseček dané délky podle uvedeného postupu (použít nelinkovaný papír nebo možno rýsovat přímo do pracovního sešitu).

Prvouka -  číst str. 42, na str. 43 – opakování učiva (ústně)

do sešitu nadpis SUROVINY A VÝROBKY

přírodniny         suroviny          výrobky

kráva                   mléko               sýr

ovce                     vlna                  svetr

obilí                     mouka              chléb

strom                 dřevo                  stůl

 

Proměny přírody na jaře – str. 44 přečíst a udělat zápis do sešitu

JARO

Začalo v pátek 20. března (jarní rovnodennost). Jarní měsíce jsou: březen, duben, květen. Velikonoce – svátky jara (pomlázka, kraslice).

Květiny na jaře – podle učebnice napsat názvy a namalovat obrázky (stačí 5)

Stále opakovat hodiny, měsíce, roční období – možno využít www.skolakov.eu