3.C

ČESKÝ JAZYK

 • Dobrovolný DÚ: Trimino – najdete na „Škole online“ (Výuka – Úkoly – Domácí úkoly)
 • Zopakovat VS (P) podle úvodního přehledu ve velkém sešitě na vyjmenovaná slova
 • Učíme se s vílou Hvězdičkou – doplnit všechna cvičení na str. 40, 41, 42 (Styl cvičení se stále opakuje, děti by je měly zvládnout samy. Prosím pouze o kontrolu správnosti i/y.)
 • Čtenářský deník: zapsat alespoň 1 přečtenou knihu
 • Písanka s.10 (Naše rodina), s.26 (Opis vyjmenovaných slov)
 • Čtení s porozuměním (Bublinka) str.60, 61 - J. Horák: Český Honza + úkol 1, 4 (Klidně můžete naskenovat a poslat na můj email.)
 • Číst vlastní knihu každý den

MATEMATIKA

 • Zaokrouhlování čísel na desítky:

M1 s.54, cv.1, 2

M1 s.55, cv.3, 4

ANGLICKÝ JAZYK

 • Unit 5: nalepit slovníček (který jsem vám doručila společně s ostatními materiály až k vám domů)
 • Prac. sešit: str. 24, cv.1 (dokreslit obličej, popsat)
 • Sledování animovaných filmů (viz. domácí úkoly z minulého týdne)

PRVOUKA

 • Přečíst v učebnici s.48, 49
 • Otázky k textu (ústně, nebo mi odpovědi můžete poslat na email: noskle@centrum.cz)
 1. Které nerosty tvoří žulu?
 2. K čemu se používá žula?
 3. Z kterého nerostu nejčastěji tvoří sochaři sochy?
 4. Kde se těží vápenec?
 5. Čím bývají pokryté střechy  kostelů a hradů?
 6. Jak vzniklo uhlí?
 7. Které uhlí je starší: černé nebo hnědé?
 8. Co se například vyrábí z ropy?

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes Školu online, nebo (pouze dočasně v této mimořádné situaci) na můj soukromý email noskle@centrum.cz. Na školu online se budu snažit dávat také nějaké zábavnější DOBROVOLNÉ úkoly (pokud mě něco nepadne nebo něco vytvořím, např. křížovku, Trimino, …). Přeju všem pevné nervy a zdraví. Po dětech se mi už opradu moc stýská. S pozdravem Lenka Nosková.