Český jazyk

Český jazyk pro 4.r. příprava 30.3.- 3.4.

Mluvnice:

Procvičování vzorů žena a růže
1.  Uč. s. 85/ cv. 3 – přepsat do sešitu doplnit správné i/y, zdůvodnit jen ústně.

2. uč. s. 85/ článek – „Přepadení“ – vypsat do sešitu slova, ve kterých máme doplnit i/y a určíme u nich mluvnické kategorie- pád, číslo, rod, vzor
např: chvíli – 4.p., č.j., r.ž., vz. růže
         (do ) mapy – 2.p., č.j.,r.ž.,vz. žena

3. uč. s. 86/cv.2 – určit pouze mluvnické kategorie, NEVYMÝŠLET VĚTY

4. uč. s. 86/ cv. 5a, 5b – přepsat do sešitu a vyfotit, naskenovat a zaslat na email: alimak2020@seznam.cz / stačí pouze tato cvičení./ Příští týden Vám pošlu na email výsledky ostatních cvičení, abyste si je mohli zkontrolovat.

5. Zapsat do ŠS: PÍSEŇ

 Opsat z uč. s 87 + zvýraznit koncovky a doplnit takto i mrkev/+ koncovky barevně/

Poté přepsat růžový rámeček uč.  s. 88

Čtení:

Čítanka s. 91-95

Sloh: speciální úkol

Zlatíčka,

napište mi krátký dopis, jak se Vám daří, jak zvládáte úkoly,… Můžete ho  napsat ručně, a nebo na počítači a opět poslat na můj výše uvedený email. Ale pozor, pište ho Vy osobně, ne Vaši rodiče. Nezapomeňte, co vše musí dopis obsahovat / nápověda je na s. 90/.Psát můžete opět do školního sešitu /nebo na papír/. Kdo nemá možnost mi práci poslat, odevzdá úkoly po návratu do školy. Budeme hodnotit.