Přírodověda

Přírodověda příprava na týden 30.3.-3.4.

Přečíst v učebnici s. 56 -57

Zápis do sešitu: Živočichové v okolí lidských obydlí

Domácí zvířata – původně divoká – ochočení –zdomácnění = domestifikace

Dělíme: hospodářská – chováme pro užitek
              mazlíčci – pro radost – želvy, křečci,…

Hospodářská zvířata

Ptáci  - domácí ptáci = drůbež

Kur domácí
- pro maso a vejce
- všežravec
- kohout + slepice = kuře

Kachna domácí
- pro maso a peří
- všežravec
- kačer + kachna = kachně

Husa domácí
- pro maso, sádlo, peří
- býložravec
-houser + husa = house