Vlastivěda

Příprava na týden 30.3. -3.4. Vlastivěda

Přečíst v uč. s 79 – 81, pak poznámky do sešitu.

Zápis: Počátky českého státu

Vládl rod Přemyslovců. První doložený kníže – BOŘIVOJ založil Pražský hrad /sídlo/. Jeho manželka Ludmila šířila křesťanství. To šířil i její vnuk – VÁCLAV –schopný a vzdělaný. Zavraždil ho jeho bratr BOLESLAV / 28.9.935/. Václav se stal patronem české země, byl prohlášen za svatého.
Přemyslovci r. 995 vyvraždili rod Slavníkovců - /mocný rod, sídlo v Libici nad Cidlinou/
Mezi přemyslovskými panovníky – boje o moc.
Český stát upevnil OLDŘICH – k Čechám připojil i Moravu.
Jeho syn BŘETISLAV – stanovil pravidla nástupnictví = STAŘEŠINSKÝ ŘÁD –vládnout bude nejstarší muž rodu.

Za odměnu se podívejte na videa: Dějiny udatného českého národa / 12. -19. díl/

https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=13

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=14


https://www.youtube.com/watch?v=k70bM0nf9to&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=6lcMLGNyg9c&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=16

https://www.youtube.com/watch?v=t5kli7YdmZg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=hv7PDQWyotQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=18

https://www.youtube.com/watch?v=bm8zNj6A8-g&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=19