2. skupina

Vážení rodiče, milí kluci a holky,

posílám další pokyny k domácímu učení. Na základě dohody s těmi z Vás, kteří zareagovali na mou zprávu přes školu online, vás prosím o spolupráci. Pokud jste si dosud mou zprávu nepřečetli, jde o následující: Vzhledem k tomu, že znovuotevření škol se zatím nechystá, došla jsem k názoru, že bez zpětné vazby domácí učení nemusí u všech fungovat dobře. Žádám vás proto, abyste mi každý týden poslali výsledky práce – přeložené věty a oskenované či vyfocené doplněné stránky v pracovním sešitě. Pokud zvládáte probrat vše a látku a slovní zásobu přiměřeně ovládáte, je to skvělé. Poslané materiály mi budou toho důkazem a bude to pro mne důležitá zpětná vazba. V případě, že domácí učení u vás doma z nějakého důvodu vázne, pokuste se udělat alespoň něco málo, a to mi poslat. Nevíme, jak současná situace bude dlouho trvat, zřejmě se ale (pokud vůbec) školy otevřou až krátce před koncem pololetí. Proto vás tedy prosím, abyste zadanou látku prošli, alespoň něco vyplnili, a to mi poslali. Jestliže se bude 2. pololetí uzavírat známkami na vysvědčení tak, jak je to běžné, zahrnu do známky a) plnění týdenních plánů (tedy to, jestli jste mi něco posílali nebo ne), b) vedení slovníčku, tedy sešitu Vocabulary, což si zkontroluji až po návratu do školy, stejně tak jako c) znalost slovní zásoby. Pokud budete mít s tímto problém, ráda s vámi budu individuálně komunikovat, nejlépe přes školu online. Touto cestou ale nelze posílat přílohy, takže splněné úkoly mi, prosím, posílejte na jednu z následujících emailových adres: jana.pilatova@zsvelesin.cz nebo ondra.jana@seznam.cz.

Jsem tu pro vás v tomto složitém období…

Doporučuji co nejvíce poslouchat angličtinu – filmy, písničky, videa apod.

 

Práce na období 30. 3. – 3. 4.:

1) Připojuji poslechy ze str. 52 - 53 a poslech k cvičení 1 na str. 54, snad vám budou fungovat, pokud ne, omlouvám se...

2) Pokud jste mi ještě neposlali věty z minulého týdne, učiňte tak, prosím.

Věty na překlad pro tento týden (zapsat do sešitu English a poslat mi!): (týká se učiva a slovní zásoby na s. 52 – 53)

a) Jí Sadie maso? Ne nejí.

b) Čte Joe hororové příběhy? Ano, čte.

c) Díváš se na televizi? Ano, dívám.

d) Máš rád(a) výšky? Ne, nemám.

e) Věříš v mimozemšťany? ( + Odpověz podle pravdy.)

f) Bojíš se tmy? ( + Odpověz podle pravdy.)

g) Věříš v upíry? ( + Odpověz podle pravdy.)

h) Bojíš se pavouků? ( + Odpověz podle pravdy.)

i) Lucy věří v duchy, ale nevěří v UFO.

j) Daniel se bojí hromu, ale nebojí se krys.

 

3) Na konci str. 53 v učebnici je hádanka. Budu ráda, když mi napíšete odpověď. Pokud nebudete vědět, dám vám nápovědu…

4) Str. 54 v učebnici – cv. 1 – ústně pospojovat otázky s odpověďmi. Neznámá slovíčka si vyhledejte ve slovníku a zapište si je do Vocabulary.

Každopádně si zapsat do slovníčku Vocabulary (pokud neznáte):

What?        Co?

Where?     Kde? Kam?

Who? / hu:/       Kdo? Koho?

When? /wen/     Kdy?

Why?  /wai/       Proč?

What sort of?  /wot so:t of/      Jaký druh (čeho)?

 

5) Cv. 2 – Stavba otázky v přítomném čase prostém. Nejedná se o otázky z předchozí dvoustrany, na které se odpovídalo Ano / Ne. Tentokrát jde o tzv. Wh- questions = otázky začínající na tázací slova typu: What, who, why, where… Zkuste si ústně doplnit otázky v tomto cvičení. Návod:

Na 1. místě je tázací slovo, 2. následuje do/does, 3. osoba a 4. sloveso a zbytek otázky.

Poznámka pro některé z vás: Na začátku otázky píšeme VELKÉ písmeno a na konci je OTAZNÍK☺!

6) Cv. 3 – tvoření otázek, napište do sešitu English.

7) Cv. 5 – utvořte 3 otázky tohoto typu pro nějakou slavnou / známou osobnost a zkuste na ně i odpovědět. Do sešitu English.

8) Pracovní sešit – s. 30 cv. 1, 2, 3 a s. 31 – Learning diary – vyplňte. V poslední části KEY WORDS doplňte (počet slov určuje počet řádek): slovesa – verbs, co mají/nemají lidé v oblibě – likes and dislikes a čeho se lidé bojí - scary things

Poslech 1

Poslech 2

Poslech 3

 

Budu čekat na vaše úkoly, případně připomínky ohledně toho, jestli zvládáte či nezvládáte…

Hlavně se mnou komunikujte!!!