Čj

Český jazyk pro 6.r. příprava 30.3. -3.4.
Mluvnice:

Opakování slovesného způsobu:
1. Uč.s. 60/cv. 4a) – zapsat všechny tvary – 2. os., č.j., i č.mn., 1.os., č.mn. opět do ŠS
př. sázet – Sázej! Sázejte! Sázejme!

2. uč. s. 60/cv.6 – do ŠS

Př.

infinitiv

2.os.,č.j.,podm.

zp. přítomný

1.os.,č.mn.,podm.

zp. přítomný

3.os.,č.mn.,podm.

zp. přítomný

1.os.,č.j.,podm.

zp. minulý

3.os.,č.m.,podm.

zp. minulý

nést

Nesl bys

Nesli bychom

Nesli by

Byl bych nesl

Byli by nesli

 

3. uč. s. 60/cv.7  - do ŠS: vyber si dvě libovolná slovesa a dej do správných tvarů
př: 2.os.,č.j., zp.oznam. čas přít., - píšeš, chodíš
   1.os.,č.mn., zp.podmiň. přít., - psali bychom, chodili bychom

4.Pl .- pracovní list na procvičení pravopisu

Cvičení 3. a 4. prosím vyfoťte, naskenujte a pošlete na email: alimak2020@seznam.cz
5. Zapsat do sešitů: Slovesný čas
minulý – četl jsem, /přečetl jsem/ - děj skončil
přítomný – čtu – děj probíhá právě teď
budoucí – budu číst / složený tvar = 2 slovesa/, přečtu / jednoduchý tvar= 1 sloveso/
 

Infinitiv

Čas přítomný

Čas minulý

Čas budoucí

nést

nesu

nesl jsem

ponesu

obědvat

obědvám

obědval jsem

budu obědvat

nakoupit

nakupuji

nakupoval jsem

budu nakupovat

 

6. uč. s. 61/cv.1 – ze cvičení vypiš jen slovesné tvary a urči u nich čas
př. nese – č. přít.
     přinese – č. bud.

Literatura: Čtěte si nějakou zajímavou knihu
Sloh:
Napište mi dopis, jak se Vám daří, jak zvládáte situaci a stíháte úkoly,…Zkrátka JAK SE MÁTE?
Může psát ve wordu nebo vlastnoručně, poté vyfotit a poslat na email výše uvedený. 
Nezapomeňte na zásady při psaní dopisu – učebnice vám napoví.

Výsledky cvičení pošlu na emaily příští týden, abyste si mohli práci zkontrolovat!