2. skupina

ANGLIČTINA 7. A, B – Kučerová – 14. týden

1st April

Opakování minulého času slovesa BÝT: WB 63/6 a SB 122/3 – přepsat do sešitu

Opakování slovní zásoby: SB 122/1 – identifikuj zaměstnání podle popisu (nemusíš psát) a podobným způsobem do sešitu definuj následující zaměstnání:

PILOT –

QUEEN –

COOK –

TAXI DRIVER –

POSTMAN –

 

2nd April

SB 118/2 – přečti a poslechni si text o Jane Goodall (nahrávka č. 37).

Do slovníčku si vypiš:

wild animals – divoká zvířata

ambition – ambice, životní cíl

change – změnit

company – společnost

save – šetřit peníze, chránit

at first – nejprve

distance – dálka, vzdálenost

binoculars – dalekohled

accept – přijmout, akceptovat

all over the world – po celém světě

Trénuj čtení (opakovaně si pouštěj nahrávku, zastavuj, opakuj) a překlad.

Na youtube se podívej na First Look at Jane / National Geographic. Pusť si anglické titulky.

 

3rd April

Do sešitu srovnej do správného pořadí věty z SB 119/2c). V každé větě si podtrhni sloveso v minulém čase. Takhle vypadají pravidelná slovesa v minulém čase.

Do sešitu si opiš poznámky:

MINULÝ ČAS – PRAVIDELNÁ SLOVESA

work – worked

love – loved

want – wanted

change – changed

save – saved

travel - ……………………. (doplň z textu o Jane)

accept - ……………………. (doplň)

live - ……………………. (doplň)

K základnímu tvaru slovesa přidáme koncovku –ed nebo –d (pokud na konci slovesa už –e je).

Pro nácvik výslovnosti si pusť pralesní básničku – nahrávka č. 38.