Čj

 

Krásný den, moji milí sedmáci, po týdnu se tady setkáváme v dalším kole našeho zvláštního vzdělávacího maratonu. Píšu o maratonu, ale to je opravdu jen metafora (tenhle výraz už známe :-)), protože u maratonu bezpečně víme, jak bude dlouhý, zatímco v našem vzdělávacím snažení zatím nikdo netuší, co nás ještě čeká, jak dlouho to bude trvat a jak moc to bude „bolet“. Tak vám i nadále držím palce a přeji pevné zdraví, pohodu a silnou vůli. A teď už další „nášup“ češtiny, tentokrát jsem si pro vás připravila novou látku (je to nutné…) a doufám, že to všichni s pomocí mého výkladu a vlastním rozumem zvládnete. Tak s chutí  do toho !                                                                                                                         Vaše třídní

ÚKOLY Z ČESKÉHO JAZYKA NA OBDOBÍ OD 23.3. DO 3. 4. 2020

 1. SLOVESNÝ ROD ČINNÝ A TRPNÝ:

Nejprve v těchto větách vyhledej základní skladební dvojice:

A: Třídě byl ředitelem představen nový třídní učitel. Nový třídní učitel se představil své třídě.

B: Včely opylují květy. Květy jsou opylovány včelami.                                                   

A:  podmět a přísudek : UČITEL BYL PŘEDSTAVEN  x   UČITEL SE PŘEDSTAVIL                                                                                                  B:  podmět a přísudek: VČELY OPYLUJÍ   x   KVĚTY JSOU OPYLOVÁNY

 

SLOVESNÝ ROD je další mluvnická kategorie sloves, která nám říká, zda podmět je nebo není původcem děje, čili zda vykonává nebo nevykonává činnost vyjádřenou slovesem (to jest přísudkem).                                                 JE TO SLOŽITÉ ? TAK JEŠTĚ JEDNOU:

 

Příklad A: Když byl učitel představen ředitelem, neudělal tuto činnost sám, i když je učitel v dané větě podmětem -  jedná se o rod trpný. Když se učitel představil žákům sám (čili je skutečným vykonavatelem děje) - jedná se o rod činný.

 

Nyní zkus určit sám/sama určit slovesný rod u sloves v příkladu B: …………..

 

ŘEŠENÍ PŘÍKLADU B: Včely opylují květy – sloveso je v rodě činném, protože včely tuto činnost vykonávají samy. Květy jsou opylovány včelami – sloveso je v rodě trpném, protože podmět květy určitě sám nevykonával činnost vyjádřenou slovesem (květ sám sebe neopyluje).

 

JAK SE SLOVESNÝ ROD TRPNÝ TVOŘÍ ?

 1. Opisným tvarem trpným: SLOVESO BÝT (v určitém tvaru) + PŘÍČESTÍ TRPNÉ, např. je nesen (někdo ho nese), bude přijata (někdo ji přijme) , byli jsme představeni (někdo nás představil)…
 2. Zvratným tvarem trpným: PLNOVÝZNAMOVÉ SLOVESO + ZÁJMENO SE: např. zmrzlina se prodává (sama se neprodává…), auta se vyrábějí (sama se nevyrobí)…

 

TAK A TEĎ TO ZKUSTE SAMI:

 1. Převeďte slovesa do trpného rodu a celé věty správně přeformuluj (aby to mělo „hlavu a patu“): PŘÍKLAD: Maminka pečlivě ustlala obě postele (rod činný – maminka stlala sama) – Obě postele byly maminkou pečlivě ustlány (samy se neustaly)  POZOR NA PRAVOPIS !!! Podmětem jsou postele, což je rod ženský, proto shoda s přísudkem = byly ustlány.

 

Ondřeje přijali na jazykové gymnázium. _________________________________________________

Hrad Karlštejn založil Karel IV. ________________________________________________________

Průvan rozbil okno. _________________________________________________________________

V zahradnictví ve velkém pěstují sazenice rostlin. _________________________________________

 

ŘEŠENÍ: Ondřej byl přijat na jazykové gymnázium (nebo Na jazykové gymnázium byl Ondřej přijat). Hrad Karlštejn byl založen Karlem IV. Okno se rozbilo průvanem (nebo Průvanem se rozbilo okno nebo Okno bylo rozbito průvanem). V zahradnictví se ve velkém pěstují sazenice rostlin (nebo Sazenice rostlin se v zahradnictví pěstují ve velkém nebo Sazenice rostlin jsou v zahradnictví pěstovány ve velkém nebo V zahradnictví jsou ve velkém pěstovány sazenice rostlin). KAŽDÁ Z TĚCHTO VARIANT JE SPRÁVNÁ, JDE JEN O SLOVOSLED A ÚPLNĚ STAČÍ, JESTLI JSTE VYTVOŘILI JEDNU…

 

 1. A teď opačně – slovesa převeď z rodu trpného do rodu činného a věty správně přeformuluj: PŘÍKLAD: V Beskydech byl turisty spatřen vlk (vlk se sám nespatřil – rod trpný) – Turisté v Beskydech spatřili vlka (sami turisté):

 

Otec byl minulý týden městským zastupitelstvem zvolen starostou. __________________________

___________________________________________________

Byla objevena nová planetka. _________________________________________________________

Tento román byl napsán známým spisovatelem. __________________________________________

________________________________________

Květ lípy se užívá při nachlazení. ______________________________________________________

 

ŘEŠENÍ: Městské zastupitelstvo minulý týden zvolilo otce starostou (nebo Minulý týden zvolilo městské zastupitelstvo otce starostou nebo Městské zastupitelstvo zvolilo minulý týden otce starostou). Objevili novou planetku (nebo Astronomové objevili novou planetku). Tento román napsal známý spisovatel (nebo Známý spisovatel napsal tento román). Květy lípy užíváme při nachlazení (nebo Při nachlazení užíváme květy lípy).

UF, VÝKLAD A PRVNÍ ČÁST PROCVIČOVÁNÍ MÁME ZA SEBOU, MŮŽEME SE SNAD TEDY PUSTIT DO PLNĚNÍ ÚKOLŮ V UČEBNICI A V PRACOVNÍM SEŠITU:

 1. Uč. str. 63/cv. 1 a 2 do školního sešitu - je to obdobné tomu, co jsme si právě vyzkoušeli…
 2. Uč. str. 64/cv. 5 do školního sešitu – trpný rod vyjádřený zvratným slovesným tvarem je ten se zájmenem SE
 3. PS str. 25/cv. 1 a 2 dole, str. 26/cv. 3c) (pokud si na to troufnete, můžete i a), b), ale není to povinné) a str. 29 – Souhrnný test – otázka č. 2 a 3
 4. A z „jiného soudku“:  Uč. str. 65/Hledání souvislostí/ Dokážete k uvedeným portrétům doplnit jména ? Informace hledejte na internetu a ke každému skladateli doplňte celé jméno a názvy alespoň dvou jeho děl.

 

 

TO JE Z MLUVNICE VŠE. TEĎ JESTĚ ÚKOLY Z LITERÁRNÍ VÝCHOVY A TENTOKRÁT I ZE SLOHU:

 

 1. Čítanka str. 131 – 132: Miroslav Horníček – Hero
 • přečti si ukázku a do sešitu LV zapiš autora a název ukázky
 • dále do sešitu zapiš:

jaké rasy byl Hero (tato rasa má dva vžité názvy, pomůže ti i obrázek na str. 132)?

co se mu povedlo u stolu ?

co poslal M. Horníček psovi Jana Wericha ?

co M. Horníček určitě svého psa neučil ?

jakou schopnost M. Horníček na svém psu považoval za nejdůležitější ?

 • v ukázce se hovoří o dvou významných představitelích české kultury, spolu s autorem vlastně o třech, proto vyhledej na internetu a zapiš si informace o : Miroslavu Horníčkovi, Janu Werichovi a Jiřím Šlitrovi (kdo to byl, kdy žil a alespoň jeden umělecký počin)
 • samozřejmě můžeš doplnit ilustraci
 • DOBROVOLNÝ ÚKOL: Miroslav Horníček hrál v jednom rodinném českém filmu (z roku 1964)se psí tématikou. Zjisti, jak se film jmenuje a kdo ho režíroval. A určitě ho doporučuji ke zhlédnutí. Nebo klidně jiný rodinný film (a nejen  z produkce USA), kde se příběh točí kolem soužití psa a rodiny – určitě ti takový filmu udělá móóc dobře na duši J !

 

 1. Slohový úkol: do sešitu slohu napiš libovolný slohový útvar s tématikou domácích mazlíčků (můžeš vyprávět humornou příhodu, nebo charakterizovat svého zvířecího kamaráda – jak to udělal K. Čapek nebo M. Horníček, nebo můžeš napsat báseň (písňový text) – jako to udělal třeba Zdeněk Svěrák ve své Psí písničce, nebo napiš odborné pojednání o chovu konkrétního domácího zvířete …. Zkrátka FANTAZII SE MEZE NEKLADOU !