Dějepis

Kdybyste měli jakékoliv dotazy, které by se týkaly dějepisu, budu k dispozici v úterý a ve čtvrtek od devíti do desíti hodin na Skypu. Jméno: Pepi Čížek (profilový obrázek je bílý kocour ve vaně).

 

31. března 2020

Ktož jsú boží bojovníci? (uč. s. 88-89)

Pusťte si husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci:

https://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI

Do sešitu si opište následující slova a vysvětlete jejich význam:

Prostež od Boha pomoci a úfajte v něho –

Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte –

Z učebnice s. 88 si vypište, jak probíhala bitva u Sudoměře – kdy se bitva odehrála, kdo bojoval proti komu, díky čemu dokázali husité zvítězit. (Informace o bitvě, legendy a jiné najdete také zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3066962-pred-600-lety-probehla-bitva-u-sudomere-bylo-prvni-vetsi-vitezstvi-husitu)

Pusťte si video: https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok

Do sešitu odpovězte celými větami na následující otázky:

Kdo se měl po smrti Václava IV. stát českým králem?

Proč jej husité nechtěli přijmout?

Na jakém kopci blízko Prahy se odehrála jedna z nejslavnějších husitských vítězných bitev?

Po těchto úspěších se husité dohodli na společném politickém programu, který dodnes nazýváme čtyři pražské artikuly. Napište do sešitu, co bylo obsahem těchto artykulů (s. 88 dole)

Husitská vojska se začala formovat do tří hlavních vojenských svazů.

  1. Táborité (základna v jižních Čechách, především město Tábor)
  2. Orebité (základna ve východních Čechách, především Hradec Králové)
  3. Pražané (základna hlavní město Praha)

Zjistěte (pomocí internetu nebo učebnice s. 90), kde zemřel Jan Žižka z Trocnova a přes jaký zásadní zdravotní problém dokázal v závěru svého života vyhrávat bitvy. Jak se začali po jeho smrti nazývat orebité (https://cs.wikipedia.org/wiki/Orebit%C3%A9)?

Podle učebnice s. 89 popište bitvu u Domažlic:

Kdy se odehrála?

Proč se křižácká vojska obrátila bez boje na útěk?

Zjistěte na internetu, jaký oděvní doplněn ztratil na bojišti kardinál Cesarini, který vedl křižácká vojska?

 

2. dubna 2020

Učebnice s. 90-91.

Husitská výstroj a výzbroj (učebnice s. 90-91)

Zopakujte si podle letopočtů, jak chronologicky následovaly důležité události husitské revoluce.

Kreslící hodina:

Prohlédněte si husitskou výstroj a výzbroj. Můžete i použít internet.

Do sešitu si nakreslete:

Jednu palnou zbraň – tarasnici nebo houfnici

Tři chladné zbraně

Jednu střelnou zbraň – píšťalu nebo hákovnici

Zkuste se zamyslet nad tím, co mají společného husitská píšťala a současné slovo pistole.