Čj

Domácí příprava Čj III. na dobu od 30. 3. do 3. 4.

 

Řešení minulých úkolů /z přípravy II./

Opiš do školního sešitu souvětí, podtrhni větu přívlastkovou, zakroužkuj spojovací výraz.

Viděli jsme film, který nás velmi zaujal. Viděli jsme kočku, jež se vyhřívala na sluníčku. Budu dělat opravu testu v případě, že budu neúspěšný. Potkali jsme pána, se kterým se otec seznámil na školení. Maminka odjela do lázní, které jí předepsal lékař.  Sníh, který začal padat včera, pokryl celou krajinu. Svetr, který se mi líbil ve výloze, jsem dostala k narozeninám. Jablka, která jsme dostali od babičky, shnila ve spíži.

 

Cvičení v prac. sešitě

s. 45/14 – škrtnuté odpovědi

1. může být hlavní větou

2. nevyjadřuje přívlastek

3. na přísudku věty řídící

4. pádovými otázkami

5. příslovcem jak

 

s. 45/15

V pokoji není jaké místo? Jaké místo není v pokoji,

Viděli jsme tu jakou radost? Jakou radost jsme tu viděli?

Dostala jsem jaký svetr? Jaký svetr jsem dostala?

Přeložil jsem v angličtině jakou větu? Jakou větu jsem v angličtině přeložil?

= obojí otázky jsou správně, já bych pro poznávání věty volila první možnost

 

s. 45/16 Příklady:

Mám ráda bonbony, které jsou plněné višní.

Nemám ráda bonbony, ve kterých je celý oříšek.

Vždycky jsem chtěla dostat bonboniéru,  kde jsou bonbony plněné likérovým krémem.

 

s. 45/18

kód: 1010111

 

Nová práce:

 

Urči větu hlavní, vedlejší, spojovací výraz. Může tam být věta vedlejší podmětná, předmětná, přívlastková

1. Námořníkům je záhadou, že delfíni plavou těsně před přídí lodi.

2. Je zřejmé, že delfíni jsou tvorové nesmírně zvědaví.

3. Někteří vědci došli k závěru, že delfíni šetří síly.

4. Pozorovali jsme scény, které svědčí o solidaritě delfínů.

5. Jak probíhalo jednání parlamentu, jsme mohli zhlédnout v televizi.

6. Kdy a kde jste se narodili, uveďte v životopisu nahoře.

7. Je to pro mě problém, se kterým si nedovedu poradit.

8. Kdo to neviděl na vlastní oči, neuvěří tomu.

 

Učebnice s. 96/1

Vymysli a zapiš do školního sešitu aspoň 5 souvětí, každé bude obsahovat vedlejší větu přívlastkovou.

Příklad: Karkulka přišla po cestě, která je vyasfaltovaná.

 

 

Když jste zvládli větu podmětnou, předmětnou a přívlastkovou, podíváme se na jednodušší věty příslovečné.

Přetisknu vám to, co budete mít po návratu do školy v příručce.

Vaším úkolem je v tomto týdnu všechny 4 věty pročíst a naučit se je, zkoušejte si na příkladech otázky, určení vedlejší věty, do školního sešitu příkladová souvětí přepište a pod každou vypracujte graf souvětí. Nahoře bude věta hlavní 1H nebo 2H, pod ní bude vpravo 2V, nebo vlevo 1V. Před 1V, 2V bude spojovací výraz, za 1V, 2V druh vedlejší věty.

 

Věty vedlejší příslovečné

jsou příslovečná určení převedená ve větu. Kolik je druhů příslovečných určení, tolik je druhů vedlejších vět příslovečných. Ptáme se na ně tak, jako na příslovečná určení – nalistuj si větné členy.

 

Jednodušší příslovečné věty jsou:  příslovečná /dále p./ časová, p. místní, p. způsobová a p. měrová.

 

Příslovečná časová

Vyjadřuje časový údaj. Příklady:

Když jsem byl u vás, měl jsem radost. 1V /vedlejší/ p. časová, 2H.

Otázka: Kdy jsem měl radost?

Odpověď: Když jsem byl u vás. = p. časová, spojovací výraz KDYŽ

Dokud pršelo, seděli jsme schovaní ve stanu. 1V p. časová, 2H

Otázka: Dokdy jsme seděli schovaní ve stanu?

Odpověď: Dokud pršelo. = p. časová, spojovací výraz DOKUD

Jakmile zašlo slunce, museli jsme jít domů. 1V p. časová, 2H. Spoj. výraz JAKMILE

Přijdu, až se setmí. 1H, 2V p. časová, spoj. výraz AŽ

 

Příslovečná místní

Vyjadřuje místo, polohu. Příklady:

Je vždycky tam, kde má být. 1H, 2V p. místní, spoj. výraz KDE

Šel, kam ho nohy nesly. 1H, 2V p. místní, spoj. výraz KAM

Kdekoliv se objevili, zavládlo zděšení. 1V p. místní, 2H, spoj. výraz KDEKOLIV

 

Příslovečná způsobová

Vyjadřuje způsob, ptáme se „Jakým způsobem“. Příklady:

Postupujeme tak, jak si to přeje vedoucí. 1H, 2V p. způsobová, spoj. výraz JAK

Seděli tak, že viděli na protější dům. 1H, 2V p. způsobová, spoj. výraz ŽE

Tváříš se, jako když ti uletěly včely. 1H, 2V p. způsobová, spoj. výraz JAKO KDYŽ

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 1V p. způsobová, 2H, spoj. výraz JAK

Pozor: v souvětí se spoj. výrazy JAK, TAK je vedlejší věta ta, která začíná JAK!

 

Příslovečná měrová

Vyjadřuje množství, míru, intenzitu /Do jaké míry? Kolikrát? Kolik? Jak mnoho?/ Příklady:

Dám ti tolik peněz, kolik budeš potřebovat. 1H, 2V p. měrová, spoj. výraz KOLIK

Křičela, až se stěny otřásaly. 1H, 2V p. měrová, spoj. výraz AŽ

Čím víc chvátala, tím méně se jí práce dařila. 1V p. měrová, 2H, spoj. výraz ČÍM

Pozor: v souvětí se spoj. výrazy ČÍM, TÍM je vedlejší věta ta, která začíná ČÍM!

Kolikrát se vsadil, tolikrát prohrál.1V p. měrová, 2H, spoj. výraz KOLIKRÁT

Pozor: v souvětí se spoj. výrazy KOLIKRÁT, TOLIKRÁT je vedlejší věta ta, která začíná KOLIKRÁT

 

Cvičení na věty příslovečné jednodušší – urči větu hlavní, vedlejší, spojovací výraz, napiš si graf

Když jsem došla do půlky schodů, vzpomněla jsem si na Brantův hovor.

Zastavili se tam, kde končí železniční trať.

Čím více zeleniny v prostoru je, tím vyšší vzdušnou vlhkost si vytváří sama.

Brant byl posedlý čistotou tak, že to zavánělo duševní poruchou.

Siri zhluboka dýchala, než upila další doušek kávy.

Kamarádka se tvářila, jako by se nechumelilo.

Irma se tak rozesmála, až jí bábovka skočila do koláčové dírky.

Obě stařenky lamentovaly, dokud jim síly stačily.

Čím víc se stařík klátil, tím usilovněji svíral Irmě paži.

Jakmile válečný veterán a dvě ženy zamířili do jídelny, následovali je i ostatní.

 

na www.umimecesky.cz si můžeš najít vedlejší věty a procvičovat

Kdo neumí určovat pády, najde si tam vhodné cvičení /nebo kdekoliv/.

Průběžně trénujte pravopis.

 

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Vydržať!