Fyzika

7. ročník – fyzika od 27. 3. – 3. 4. 2020

 

1) Výsledky příkladů (zadání z týdne 20.3. – 27.3.)

př: 1. [0,3 m2]  2. [1032 kg/m3]  3. [19 m]  4. [1032 kg/m3]  5. [257 m ]  6. [296 m] – prac. sešit [26,8 N]

2) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. Jaká je plocha víka, jestliže v hloubce 20 dm na víko ponorky působí tlaková síla 10,3 kN? Hustota mořské vody je 1030 kg/m3. [0,5 m2]

2. Jakou silou musíme působit, abychom nadzvedli potopený kámen ve vodě „sladké“ o objemu 0,5 dm3? Hustota kamene je 2800 kg/m3. [9 N]

 3) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Přetlak, podtlak, vakuum) + Archimédův a Pascalův zákon (definice)

4) Učebnice: 93 – 96 Proudění vzduchu (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 93

5) Učebnice str. 96 př. 2 (vypsat do sešitu)

6) Pracovní sešit str. 41/5

7) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=QiEwQY7oJnw

https://www.youtube.com/watch?v=vNu2QsVXg8c

https://www.youtube.com/watch?v=CRbyRbKg8zs

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný