Matematika

27.3 – 3.4.

Způsoby kontroly zadaných úloh a cvičení:

1) úlohy z učebnice mají řešení v učebnici – Výsledky úloh

2) cvičení z internetu mají většinou řešení za zadáním

3) řešení úloh bez možnosti dohledání výsledků bude vždy v přehledu učiva na další týden

 

Kontrola výsledků ze dvou minulých přehledů

Měřítko mapy a plánu - přehled I – pracovní sešit 3

str. 173 1. a) zmenšen b) zvětšen c) zmenšen d) skutečná velikost e) zmenšen

3. a) 1 : 5 b) 1 : 1000 c) 1 : 2 d) 2 : 1 e) 1 : 1 f) 3 : 1  4. 12 m   5. 6 mm  6. a) 200 cm

b) 1000 cm c) 80 cm d) 4000 cm  7. 6,5 km

str. 174 8. a) 400 mm b) 80 mm c) 1000 mm d) 20 mm  9. 16 cm a 7 cm  10. 2,5 cm

11. 1 : 125000  12. 1 : 85, 1 : 50, 1 : 1000000, 1 : 4, 1 : 5

str. 175 13.  á = 28 m, ´b = 25 m, S = 7 a  14. 5 : 1  15. 1 : 2880  16. 1 : 3750

Postupný poměr - přehled II

a)  63°, 81°, 36°  b) 36 cm  c) 108  d) 68 mm, 51 mm, 102 mm  e) 15, 20, 25  f) 8 cm

g) 22,5 cm, 32,5 cm, 25 : 4  h) 1800 Kč, 2100 Kč, 1500 Kč, 1,4x více

Rovnoběžníky - pracovní sešit 3

str. 180 2. O =190 mm, O = 140 mm  3. 12 cm  4. 65°, 65°, 115°

Převody jednotek obsahu

a) 0,0038 m2  b) 0,0015 km2  c) 4 mm2  d) 90000 mm2  e) 520000 mm2  f) 42000 m2

g) 240000 cm2  h) 0,000082 m2  i) 0,73 m2  j) 0,386 a  5,2 a  0,0641 km2

 

Opakování a procvičování

1. Početní operace s racionálními čísly

https://www.zssteken.cz/soubor-operace-s-racionalnimi-cisly-49-.pdf

Doporučuji všechny úlohy vyřešit do školního sešitu a řešení zkontrolovat.

2. Měřítko mapy a plánu

Zopakuj si postupy pro řešení tohoto typu úloh  -  video:

https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM

a vyřeš do školního sešitu následující úlohy:

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_4.5%20m%C4%9B%C5%99%C3%ADtko%20mapy.pdf

3. Převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti

Piš do školního sešitu a zkontroluj si výsledky:

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/m6_06_priprava%20p%C5%99evody%20jednotek%20d%C3%A9lky%20obsahu.pdf

4. Obvod a obsah rovnoběžníku

Připomeň si vzorečky pro výpočet, jsou v učebnici a vypočítej v pracovním sešitu:

str. 183 cv. 1    str. 184 celá stránka     str. 185 cv. 7

 

Nová látka

Obsah trojúhelníku

Přečti si v učebnici látku na str. 55, opiš si do školního sešitu vzoreček na str. 56 a vyřeš úlohy: str. 56 cv. 1, 2, 3     str. 57 cv.5A b), 6, 7, 8 (vzorec, dosadit, výsledek s jednotkami)