Čj

8. A, B – MLUVNICE (14. týden)

30. března

Opakování rozboru souvětí: youtube: Rozbor souvětí 4

PS 39/5

 

  1. dubna

Opakování rozboru souvětí: youtube: Rozbor souřadného souvětí 1 (4:48)

Písemně do sešitu: uč. 64/10. Př.: Zdálo se jí to vtipné, a proto se usmála. (čárka – poměr důsledkový)

 

8. A,B – LITERATURA (14. týden)

V čítance si přečti Vampýra od Nerudy a vypracuj do sešitu zápis. Doplň informace.

Jan Neruda – Vampýr

Žánr:  ARABESKA (= ………………………………………………………………..vypiš z vysvětlivek)

Prostředí: ……………………………………………………………………………………………………………

Hororové prvky: ………………………………………………………………………………………………….

Vysvětli obraty (popiš přímo vlastními slovy):

Přidušená hudba = ………………………………………………………………………………………………

Vpíjeli jsme se celou bytostí do rajského obrazu = ……………………………………………….

Modrým nebem nesli se po chvilkách klidní orlové, měřící mezeru mezi dvěma díly světa = …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ke každému obratu uveď do závorky, jestli se jedná o personifikaci nebo metonymii.

  1. dubna

Večer si pusť na youtube na dobrou noc: Edgar Allan Poe – Jáma a kyvadlo / Mluvené slovo cz