Dějepis

31. března 2020

Rakousko-Uhersko – dva státy v jednom (uč. 100-101)

Učebnice s. 100-103: https://www.uschovna.cz/zasilka/WOUW35Z2VA2PFZJY-X36/

Prohlédněte si mapu národnostního rozložení Habsburské monarchie:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko#/media/Soubor:Austria_Hungary_ethnic.svg

Do sešitu si napište, které národy byly v rakouské monarchii nejpočetnější (červená a zelená barva).

Pusťte si video ze stránky https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI a do sešitu odpovězte na následující otázky:

Jak byste pojmenovali styl vlády Františka Josefa I. v 50. letech 19. století?

Kdo byl ministrem vnitra, který byl ale po prvním vojenském neúspěchu odvolán? K zodpovězení pomůže i uč. s. 100 odstavec Vynucené proměny habsburské monarchie.

S jakými zeměmi Rakousko neúspěšně bojovalo a muselo se tak reformovat?

V učebnici si přečtěte odstavec výše zmíněný odstavec Vynucené proměny habsburské monarchie na s. 100 a do sešitu odpovězte na otázky:

S vydáním jakého dokumentu nakonec císař František Josef I. souhlasil?

I přes zaručení určitých občanských práv to nejdůležitější zůstávalo pouze pro nejbohatší obyvatele. Které právo zůstalo pouze šlechtě a bohatým vlastníkům půdy?

Pusťte si další video o bitvě u Hradce Králové:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/3-cervenec-den-bitvy-u-hradce-kralove-152667

I s pomocí učebnice s. 101 odpovězte na následující otázky:

Co bylo hlavními příčinami války mezi Pruskem a Rakouskem?

Proč rakouská armáda, ve které bojovalo i velké množství českých vojáků, tak drtivě celou válku prohrála? Napište si alespoň dva důvody.

Který národ jako jediný po prohrané válce získal v rámci Habsburské monarchie autonomii, jak se nově označovala Habsburská monarchie?

 

Kdo by měl jakékoliv dotazy, které se týkají dějepisu, budu k dispozici na Skypu v úterý a ve čtvrtek od desíti do půl dvanácté. Jméno: Pepi Čížek (v profilovce je bílý kocour ve vaně).

 

 

1. dubna 2020

Úspěchy a prohry české politiky (s. 102-103)

Přečtěte si v učebnici kapitolu ze stránky 102 až 103. Podle obrázku na straně 102 zkuste odhadnout, jakým národům v Rakousku-Uhersku podle Čechů nadržovalo rakouské vedení a císař. Jaká je podle vás „Matka Austrie“ a podle čeho ji mohli tehdejší čtenáři snadno poznat?

Vytvořte si zápisky ze strany 102-103.

Důležité je, abyste na závěr dokázali odpovědět na otázky:

O co hlavně usilovali čeští politici v době druhé poloviny 19. století?

V čem spočíval hlavní úspěch českých politiků v oblasti školství?

Jaké byly čtyři nejdůležitější politické strany v Čechách v době druhé poloviny 19. století? Pomocí internetu najděte jejich hlavní představitele.

Která z těchto čtyř stran dodnes existuje a stále je aktivní v české parlamentu?