Fyzika

8. ročník – fyzika od 27. 3. – 3. 4. 2020

 

1)  Výsledky příkladů (zadání z týdne 20.3. – 27.3.)

př: 1. [6,5 s]  2. [255 m]  3. [357  m]  4. [2,9 m] učebnice str. 98 / 1 [0,46 A] / 2 [100 V]

2) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1.  Vypočtěte periodu a frekvenci srdeční činnosti, když lidské srdce vykonalo 69 tepů za minutu. [0,869 s; 1,15 Hz]

2.  Za 7,5 sekundy co se zablesklo, bylo slyšet hřmění. V jaké vzdálenosti v kilometrech se zablesklo (je bouřka)? [2,55 km]

3) Opakování již probraných celků: Tepelné jevy, Zvukové jevy + Elektrický proud (do str. 98)

4) Učebnice: 99 – 101 Elektrický odpor (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky, tabulka str. 100 (rezistivita) + shrnutí str. 101

5) Učebnice str. 101 / př.1 (opsat zadání do sešitu a podle vzorečku na str. 100 vypočítat odpor - zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď)  [24 Ω]

6) Pracovní sešit str. 44 / 1

7) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=CGyiGNbxAHg

https://www.youtube.com/watch?v=372IzAY80zc

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný