Matematika

27.3 – 3.4.

Způsoby kontroly zadaných úloh a cvičení:

1) úlohy z učebnice mají řešení v učebnici – Výsledky úloh

2) cvičení z internetu mají většinou řešení za zadáním

3) řešení úloh bez možnosti dohledání výsledků bude vždy v přehledu učiva na další týden

 

Kontrola výsledků  - přehled II (20.3.)

1. Vzorce pro úpravu mnohočlenů

a) 64a2 + 48ab + 9b2  b) 4a2 – 12ab + 9b2  c) 64 – 80y + 25y2  d) 25x2 + 60x + 36 

e) 9x2y2 - 42xyz + 49z2  f) 0,64r2 +  3,2rst + 4s2t2  g) 25 – 9x2  h) 0,81r2 + 18rs + 100s2

 i) 121x6 – 88x3y4 + 16y8   k) 49a2 – 25b2  l) 36a2b4 – 96ab5c2 + 64b6c4

 m) 9x2y2 + 0,06x2y4 + 0,0001x2y6

2. Rozklad mnohočlenů na součin

a) 4m(2m2 – m + 4)  b) (8 – 5k)(8 + 5k)  c) (2k – 7)2  d) (a – 3)(2 – b) 

e) (p – 2)2  f) y2(x4 + 2xy – 3)  g) (3 + 2r)2  h) (p – 2)(p + 2)  i) (y + 3)6  j) – 27s(3r2 + s2)

 

Opakování a procvičování

1. Rozklad mnohočlenů na součin (vytýkáním nebo užitím vzorců)

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_19_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20rozklad%20na%20sou%C4%8Din.pdf

Piš do školního sešitu a zkontroluj si řešení.

2. Obvod a obsah rovnoběžníku – opakování vzorců, výpočty

https://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/132cs_14.pdf&original=vy_32_inovace_39m.pdf

Piš do školního sešitu (vzorec, dosazení, výsledek s jednotkami) a zkontroluj si řešení.

3. Vzájemná poloha dvou kružnic

Pro připomenutí základních pojmů si znovu prohlédni rámečky v učebnici nebo shlédni video:

https://www.youtube.com/watch?v=bcszRtJdjF0

a vyřeš úlohy z pracovního sešitu 3 str. 184 cv. 1, 2   str. 185 cv. 3, 4, 5 ,6 

 

Nová látka

Délka kružnice, obvod kruhu – piš do školního sešitu

Prostuduj v učebnici 3 vše na stranách 24 a 25, napiš si oba vzorečky (s poloměrem i průměrem – budeme používat oba) a vzorečky si zapamatuj.

Vyřeš úlohy z učebnice do školního sešitu (vzorec, dosazení, výsledek s jednotkami):

str. 26 cv. 3 A a),b)        str. 27 cv. 7a), 8A b)  

Obsah kruhu

Prostuduj v učebnici vše na stranách 28 a 29, napiš si vzoreček a zapamatuj si ho.

Vyřeš úlohy str. 30 cv. 1a)     str,. 31 cv. 8 Aa) (odmocni pomocí tabulek)