Čj

ČESKÝ JAZYK - DOMÁCÍ PŘÍPRAVA NA OBDOBÍ OD 27. 3. DO 3. 4.

Řešení minulých úkolů

MLUVNICE

Zdravím vás, milí deváťáci. Tentokrát se podíváme na dvě nová, ale nikterak náročná témata. Čeká nás valence sloves a vyjádření záporu (toto není klíčové učivo, ale studentům by se mohlo hodit k přijímacím zkouškám a úplně všem by mohlo pomoci k tomu, aby si uvědomili, jak čeština funguje).

A

 1. VALENCE = schopnost slovesa vázat na sebe další NUTNÁ doplnění. JE TO SLOŽITÉ? TAK TO ZJEDNODUŠÍME J. Možná jste se s pojmem valence setkali v chemii (schopnost atomu vázat na sebe jiné atomy). Co ale znamená valence u sloves? Vybrala jsem pro vás čtyři slovesa v určitém tvaru: STMÍVÁ SE, PLÁČE, ČTOU, DAROVAL.
 1. stmívá se – toto sloveso už nepotřebuje nutně žádné další doplnění, samo o sobě má výpovědní hodnotu, jedná se tedy o sloveso bezvalenční.
 2. pláče – u tohoto slovesa potřebujeme nutně doplnit kdo pláče, např. dívka pláče, teprve nyní má sloveso plnou výpovědní hodnotu, jedná se tedy o sloveso jednovalenční.
 3. čtou – u tohoto slovesa potřebujeme doplnit, kdo čte a co čte, např. tatínek čte noviny, nyní má sloveso plnou výpovědní hodnotu, jedná se tedy o sloveso dvojvalenční.
 4. daroval – u tohoto slovesa potřebujeme doplnit kdo daroval, co daroval a komu daroval, např. tatínek daroval mamince šperk, nyní má sloveso plnou výpovědní hodnotu , jedná se tedy o sloveso trojvalenční.

SAMOZŘEJMĚ MŮŽEME DOPLNIT DALŠÍ OKOLNOSTI, např. Tatínek daroval naší mamince k výročí svatby krásný a drahocenný šperk. ALE ZÁKLADEM VĚTY (TZV. MINIMÁLNÍ VĚTOU) ZŮSTÁVÁ STÁLE JEN Tatínek daroval mamince šperk.

Některá slovesa mají více významů a podle toho, co vyjadřují, mění valenci. Například sloveso NESTAČIL: Mám hlad, oběd mi nestačil (dvojvalenční-co? komu?) x Jirka nám nestačil říct o úkolu (čtyřvalenční–kdo? komu? co? o čem ?).

Tak, teď už to zkuste sami – v učebnici na str. 64 vypracujte DO ŠKOLNÍHO SEŠITU cvičení 1, 2, 3 b)

 1. ZÁPOR čeština má na rozdíl od jazyků, které se učíte ve škole (angličtina, němčina – schválně, kolik záporů můžete „nacpat“ do jedné věty?), spoustu možností, jak vyjádřit zápor (řekla bych, že to souvisí i s naší národní povahou). Třeba věta: Jsem spokojen – Jsem nespokojenNejsem spokojen – Nejsem nespokojen… takže - Jsem vlastně spokojen J.
 1. zápor mluvnický (větný) – popírá buď obsah věty (Toho kluka neznám) nebo jen větný člen (Stalo se to ne mou vinou).
 2. zápor slovní – je součástí věcného významu slova (kuřák – nekuřák, přítel – nepřítel)

 

Uf, je to těžké… Možná, když to zkusíme prakticky, bude nám to jasnější. Do školního sešitu vypracujte z učebnice na str. 66 cvičení 4 + z pracovního sešitu celou stranu 26.

 

B

Abychom nevyšli ze cviku, čekají nás ještě tyto úkoly:

 1. Uč. str. 65 – přečíst článek pod nadpisem Mluvnický zápor a splnit na str. 66/cv. 1a), b)
 2. Uč. str. 67/cv. 7 – jazykový rozbor
 3. Pracovní list – testové otázky

Dobrovolný úkol – pusťte si na youtube scénku: Luděk Nekuda – Píseň o zrušených záporech v češtině

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Čeká nás kapitola Kříže, srpy, kladiva

 

 1. Nejprve si do sešitu opište znaky totality:
 1. manipulace  (politika „cukru a biče“)
 2. represe vůči skutečným nebo domnělým nepřátelům
 3. snaha o úplné mocenské ovládnutí veřejného i soukromého prostoru
 4. média jsou plně k dispozici totalitní ideologii
 5. snaha potlačit individualitu člověka a vytvořit „stádo“

 

 1. Nyní si tučně vytištěné výrazy vyhledejte a zapište jejich význam (můžete i prodiskutovat s rodiči nebo  s prarodiči, mohou vám poskytnout vysvětlení na praktických příkladech, protože totalitu zažili)

 

 1. Čítanka str. 117 – 119 George Orwell  - 1984
 • přečtěte si ukázku ze stejnojmenného románu, do sešitu zapište autora a název ukázky
 • u těchto  úkolů vždy zformulujte písemnou odpověď do sešitu a doplňte, který bod z přehledu znaků totality je zde naplněn:
 1. Jakou „funkci“ měla televizní obrazovka?
 2.  Hesla, která se v úryvku objevují -  chtěl/a bys podle nich žít?
 3.  Čeho se týká druhá část ukázky – proč je hl. hrdina mučen? O co vlastně totalitnímu režimu jde?