Fyzika

9. ročník – fyzika od 27. 3. – 3. 4. 2020

 

1)  Výsledky příkladů (zadání z týdne 20.3. – 27.3.)

př: 1. [P1 = 780 W; P2 = 682,5 W; U2 = 136,5 V; η = 87,5 %; transformace dolů]  2. [7 cm], pracovní sešit str. 24 / 1. [228 V] 2. [30 m2]

2) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. Nakresli schéma, vypočítej celkový odpor, celkový proud a velikosti jednotlivých proudů na jednotlivých paralelně zapojených rezistorech: R1 = 20 Ω; R2 = 80 Ω, při stejnosměrném napětí 12 V. [ RC = 16 Ω; I1 = 0,6 A; I2  = 0,15 A; IC = 0,75 A;]

2) Opakování již probraných celků: Elektrický proud v polovodičích , Atomy a záření (do strany 81)

3) Učebnice: 82  – 83  Jaderné reakce (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 83 + (str. 82 nakreslit obrázky transmutace a štěpení)

4) Pracovní sešit str. 14 / 2 [78 z]

5) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w

https://www.youtube.com/watch?v=brp83vFvkdY

https://www.youtube.com/watch?v=rw5LTSnRUxE

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný