Matematika

27.3 – 3.4.

Způsoby kontroly zadaných úloh a cvičení:

1) úlohy z učebnice mají řešení v učebnici – Výsledky úloh

2) cvičení z internetu mají většinou řešení za zadáním

3) řešení úloh bez možnosti dohledání výsledků bude vždy v přehledu učiva na další týden

 

Kontrola výsledků ze dvou minulých přehledů

Obvod a obsah obrazců PS 2

str. 153 1. O = 84,8 cm, S = 449,44 cm2 2. 7,52 m, 3,15 m2 3. 19 cm, 17,045 cm2 4. 9,2 m, 2,16 m2

str. 154 5. 318 m, 5375 m2 6. 37,2 m, 82,5 m2 7. 10,93 dm2, 3,7 dm 8. 17,94 m2

str. 155 9. 537,5 cm2  10. a = 2,65 dm, O = 28,7 dm  11. 1038 cm2   12. 50,1 cm

str. 156 13. 36,3%  14. 98,83 cm 15. 125,6 m16. 51,87 cm

Objem a povrch hranolu, válce a koule PS 2

str. 159 1. 44,8 l, 28 cm  2. v = 1,7 m, 148,6 m2  3. 17,9 cm  4. 10,39 cm

str. 160 5. V = 301,44 cm3, S = 251,2 cm2  6. 28,35 kg  7. V = 5190 dm3, S = 1800 dm2

str. 161 8. 869,5 dm2  9. 35,1 kg  10. r = 5,23 cm, S = 343,6 cm2

str. 162 11. a = 19,5 cm, u = 276 mm  12. 160,2 g  13. 454 m2  14. r = 0,9 cm, S = 25,2 cm2

str. 163 15. d = 32 cm  16. 2120 g  17. 50 m  18. 78,7%

str. 164  19. 52,33%  20. 15,1 kg  21. v = 20 cm, V = 3532,5 cm3, S = 1295,25 cm2

Poměr, úměra, trojčlenka, slovní úlohy PS 2

str. 168 1. a) 35 : 8 : 14, b) 3 : 12 : 20, c) 5 : 3 : 40, d) 7 : 18 : 42  2. a) 16 : 30 : 25, b) 1 : 10 : 5,

                c) 15 : 8 : 25, d) 6 : 3 : 25  3. 29 dětí  4. 10080 Kč

str. 169  5. 4800 lidí  6. 8 h  7. 12 řádků jahod  8. 5 h 50 min

str. 170 9. 30,24 a  10. 1 : 40000  11. 3,1 cm  12. 10 : 6 : 9

 

Opakování a procvičování

1. Obrazce a tělesa ve slovních úlohách  - komplexní úlohy -  pracovní sešit 3 (s počítačkami)

str. 191 cv. 1,2         str. 192 cv. 5,6       str. 193 cv.8           str. 194 cv. 10,12    

 str. 195 cv. 13,14,15    

2. Řešení lineárních rovnic

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/m8_15_priprava%20line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20zlomky.pdf

Doporučuji rovnice vyřešit a výsledky zkontrolovat

3. Matematické minimum -  pracovní sešit 3 str. 230

 

Nová látka

Jehlan – připomeň si základní pojmy a rýsování

https://www.youtube.com/watch?v=C2iIdPb8A9s

Síť a povrch jehlanu  - piš do školního sešitu

Vyřeš úlohu A v učebnici 3 str. 7, prostuduj rámeček a narýsuj síť 2A

Prostuduj str. 8 a nauč se základní vzorec pro výpočet povrchu jehlanu.

Vypočítej úlohy U: str. 9 cv.3,4A    str. 10 cv.7,8  (vzorec, dosazení, výsledek s jednotkami)