1. ABC

Vážení rodiče, milé děti,

už se blíží doba, kdy se s některými z vás sejdeme ve škole.

Až na procházce uvidíte nějaký jehličnatý strom, podívejte se, jestli má nové výhonky (z některých se dá vyrobit zdravý med) a zda má už nové šištice. Poznáte, ze kterých budou šišky?

ČTENÍ str. 103 – 105

str. 103 – zopakujeme pojmy – slovo, věta, počet slov ve větě, připomeneme odstavec  (poslední odstavec je jen jedna věta – 34 slov)

čtený text od 1:34     - děti si mohou poslechnout před čtením a po nacvičení textu mohou zkusit číst s nahrávkou https://www.youtube.com/watch?v=3YDrh2Z0aNs

večerníček video (není tam text z knihy) https://www.youtube.com/watch?v=1LsGZVnULZw&list=PLIhCv3wSpU7MBeEq7fW4ZQEv5laDg-4q_&index=7&t=0s

večerníček z r. 1966 (je tam text z knihy) https://www.youtube.com/watch?v=idc2zBDwIOk&list=PLycUKnyIhcw7pmzjtaOEpSA4nqrhKPZq0&index=4

str.105  kvíz k textu

https://majka.duha.sweb.cz/Jak%C5%A1lo%C5%A1%C3%ADdlo/sidlo.htm

PSANÍ str.6 – 10

písmena P, B, R – nácvik - Bobyho škola

https://www.youtube.com/watch?v=GhAKSYKVpbA

 

MATEMATIKA str. 20 – 21

str. 21 Vztahy o několik více/méně 

VŽDY svislou čárou vyznačíme, co je stejně.

Děti říkají: Panáčků je o 5 více než panenek, panenek je o 5 méně než panáčků.

Na prvním řádku je o__ více/méně než na druhém.

 

PRVOUKA str. 28 – 29

Opakování – děti si mohou zapsat body.

Šikovní čtenáři mohou pracovat samostatně. Kdo ještě nerozumí tomu, co čte, se čtením mu pomozte.

 

Hezký týden přejí vaše třídní učitelky