2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 18.5. – 22.5.  2020

Třída  2.A

 Milí žáčci, rodiče,

posílám další učivo pro domácí vyučování, určitě vám jde vše dobře. Rodičům připomínám, pokud  budete  chtít, aby vaše dítě nastoupilo do školy 25. 5.,  je nutné poslat zprávu na školu on  line  do 18.5.  /   prosím   také o sdělení, jestli bude dítě chodit na obědy a do škol. družiny/.

Český   jazyk

Stále  platí  procvičování   pravopisu  po tvrdých a měkkých souhláskách na pc, můžete využít i opakovací cvičení v ČJ str.  109-116 / na folii/.

18.5.

S. 93  cv. 1- úkoly podle zadání, doplň na folii.

Cv. 2  - doplněná slova z folie přepiš do sešitu do 3 sloupců,  barevně kroužkuj: bě- modře, pě-růžovou,  vě- zeleně.

Cv.  3 ústně, cv.  4 –  podle diktátu, vyznač barevně, ústně cv. 5. Zopakuj si – růžový rámeček.

ČT s. 87 / 2 krát /.

19.5.

S. 94,  cv. 1-  přečti nahlas, ústně úkoly,  pozorně  nahlas  přečti  úkol  1 fialový.

cv. 2-  doplň  na folii, odůvodňuj / skupina mě, doplníme ije /,  přepiš  do  sešitu  a  barevně zakroužkuj skupinu mě.

ČT s. 88   / 2  krát  /.

PS s. 16.

20.5.

S. 94   cv.  3 – piš na folii. Zopakuj si.

ČT s. 89   / 1  nebo 2 krát/.

PS s. 17.

21.5.

S. 96 -  párové    souhlásky   odůvodníme   slovem v jiném tvaru  /  Jakube!  Hodně hub.  2 vrby. 2 chleby. 2 čápi.    2   žáby. /

Cv. 1 – přečti nahlas, úkoly  podle zadání,   odůvodňuj .

Cv. 2   doplň   na folii, odůvodni  /  říkej  si …2 sloupy….zatroubím…/ ,  celé cvičení napiš do sešitu.

ČT s. 90 – básničku přečti 3  krát ,  zkus  vytleskat rytmus, najít rýmy.

PS s. 19  -  6  řádků.

22.5.

S. 96 cv.  3- ústně,  cv . 4-  podstatná  jména podtrhni na folii rovnou čarou, cv.5 –  slovesa podtrhni vlnovkou.

Cv. 6  - zakroužkuj na folii předložku s podstatným jménem, přečti  správně  , např.

V lese  /     neslabičná,  čteme  dohromady  /,   okolo vrb / okolo je víceslabičná předložka, čteme zvlášť /.

Cv.  7  - diktát, oprav.

Opakuj    s.  117.

ČT s. 90  Vrabec -  přečti   nahlas   2  krát  /  komu to nepůjde, 3 krát /.

PS s. 19  -  zbytek stránky.

 

 

 

 

 

 

 

                 

MATEMATIKA

Každý den procvičuj +,- do 100 / 10-20 příkladů/, můžeš použít cvičení, která jsme dříve počítali ve škole- zakryj   výsledky    papírem,   vypočti, zkontroluj.  Stále procvičujeme násobilku!   Umíme   odříkat   násobky  2,3,4  zpaměti nahoru i dolů.

18.5.

S.30  cv.  10 – říkej   odpovědi  ústně.

s.  31 -  připrav  si  ostře  ořezanou  tužku   č. 3,   pravítko.

Cv. 1,2,3. 

Procvičuj   násobilku.

 

19.5.

S. 31  cv.  4, 5. 

Procvičuj   násobilku.

 

20.5.

S. 32    cv.  1,2,3,4,5.

21.5.

s. 32   cv.  6,7,8, 9, 10.

 

22.5.

S. 32   cv.   11, 12, 13, 14.

Procvičuj každý  den  sčítání a odčítání do 100,  násobilku.   Anketní  list  si dobře natrénuj.

 

 

PRVOUKA

s. 58- 59 -  pozorně si prohlédni obrázky, nauč se poznávat živočichy. Přečti nahlas věty pod obrázky.

Zápis si  napíšeme  až ve škole.

 

 

 

.

 

.