2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období od 18.5.-22.5.2020

třída: 2.C

Moc Vás všechny zdravím! Tento týden využijeme k dohnání některých restů, které jsme nestihli. A budeme procvičovat.

Uč. str. 96 – nová látka párové souhlásky na konci slov, začneme, ve škole s dětmi budu pokračovat.

Ze strany 96 tedy na tento týden seznámení s  B-P

cv.1 Lovec žab – doporučuji využít k hromadnému opakování (hledání podstatných jmen, sloves, pravopis měkkých a tvrdých souhlásek, vyhledávání slov jednoslabičných, dvojslabičných, trojslabičných – vytleskávání podle počtu slabik)

Jak na zdůvodňování slov ze cv.1? Jak poznám, co napíšu na konci slova? Jestli B nebo P?

  • Budu používat pomocná slova hodně a nebo vidím
  • Příklad č.1: Jakub, tam jasně neslyším, jestli napíšu b nebo p, proto si musím říct:  ,,Vidím Jakuba! Hledám slovo v jiné podobě, abych si pomohl/a. Jamile si toto řeknu, už krásně slyším, že na konci slova Jakub napíšu b.
  • Příklad č.2: hub (hledám slova ze cv.1/96), tam zase slyším chyták, že když se nechám nachytat, tak napíši p, ale to je špatně! Musím si zdůvodnit.Jde o  slovo houby, ale v jiném tvaru v té větě. Jamile si řeknu houby, vidím houby, tak to poznám dobře a vím, že na konci slova hub napíši b.

Zkoušej a vyhledávej tímto způsobem ve cv.1

cv. 2/96 – zelený rámeček, je důležité nahlas zdůvodňovat!!

Slou_ – vidím sloupy nebo hodně sloupů, holu_ – vidím holuby nebo hodně holubů,…………

druhý řádek napiš do sešitu, nezapomeň barevně vyznačit b – p

cv. 7 – žlutý rámeček – diktát – opakovací

Shrnutí P-B na straně 115/33 – na fólii, pozor, zdůvodňovat nahlas

Tady skončíme s párovými souhláskami na konci slov. Zbytek začnu s dětmi od 25.5. ve škole. Kdo do školy nenastoupí, přípravy budu psát dále vždy na základě toho, kam s dětmi ve škole ten den dojdu.

Nadále procvičovat tvrdé a měkké souhlásky, pravopis ú/ů,pravopis  dě, tě, ně, bě, pě,vě,mě podstatná jména, slovesa

Úkol ze slovu na str.95 U lékaře, otázky k textu, růžový rámeček, o slohu si s dětmi spíše povídáme, splň otázky ze cv.2 a 3

 

Matematika: Slíbená geometrie. Sešity GEO máme ve škole. Pokud je v Krtkovi rýsování, rýsujeme na čistý nelinkovaný papír, který poté vložíme do sešitu.

Krtek: str.11 – Rýsování úseček dané délky. Tato strana by neměla dělat problém. S dětmi jsme úsečky již rýsovaly a šlo to dobře. Připomenout si na straně 11 oranžový rámeček a zásady rýsování: ořezaná tužka, správně položené pravítko, rýsuji tence, hned co narýsuji popíši. Ujasnit, připomenout si pojmy přímka a úsečka. Měřím a rýsuji s co největší přesností.

Krtek str.21 – nedělat, udělám s dětmi já

Souhrnné opakování lze procvičovat na str.32 (GEO závěrečné ne, není ještě dobroprané)

Sice jsme na konci Krtka č.6, ale začneme ještě č.7, dětem rozdám ve škole 25.5. Kdo nenastoupí, od 25.5. si může pro Krtka ke mně dojít, dodám. S násobilkou dojdeme ve 2.třídě do 5 (nás.+dělení) dále ne. Závěrečný měsíc se budeme věnovat intenzivnímu procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání (úvod v Krtkovi č.7). V sešitě č.7 budou děti pokračovat ve 3.třídě.

Prosím tedy tento týden o nadálé procvičování násobení, dělení, sčítání a dělení. Jde o to si násobilku a dělení pořádně upevnit.

Písanka: str.21, 22

Čítanka: 108-111

Přeji všem krásné dny! AS