3.A

ÚKOLY 21. týden

Anglický jazyk + poslech

 

1. ČJ -sešit na vyjmenovaná slova.

Umíme řadu vyjmenovaných slov po V, už nám schází jen záludné dvojice.

Zapište si je do sešitu na Vyjmenovaná slova s velkým červeným vykřičníkem.

výška (vysoký)  X  vížka (věžička)

Jaká je výška Sněžky?

Na zámecké střeše byla vížka.

výt (pes vyje) X vít (věneček)

Slyším výt vlka.

Anička bude vít věneček.

výr (druh sovy) X vír (vodní či větrný vír)

V lese houká výr.

Vír roztočil listí.

vysel (předpona – vy)  X visel ( byl pověšen)

Děda vysel hrášek.

Kabát visel na háčku.

vysutý ( vysunutý dopředu)  X visutý (který visí)

Uhodil se o vysutý šuplík.

Přejdeme visutý most.

výskat (jásat) X vískat (probírat se ve vlasech)

Jana výská radostí.

Maminka víská Petru ve vlasech.

 

2. velký PS s. 48/1

s. 70/ 2

Projděte si a zkontrolujte, zda máte doplněna všechna cvičení do strany 15. (opakování 2. ročníku). Případně doplňte.

 

3. malý PS s. 18/ c), s. 20/c), s. 23/a)

4. Učebnice s. 88 – zopakujte si osoby a čísla u sloves

s. 88/ 3 - ústně

Do školního sešitu vyčasujte sloveso kreslit.

(řešení: já kreslím, ty kreslíš, on( ona, ono) kreslí, my kreslíme, vy kreslíte, oni (ony, ona kreslí)

Opakování: vyjmenujte všechny pády podstatných jmen a do sešitu napište tvary slova maminka ve všech pádech.

(řešení: 1. p. maminka, 2. p. maminky, 3. p. mamince, 4. p. maminku, 5.p. maminko, 6.p mamince, 7. p.maminkou)

 

Procvičte si kategorie podstatných jmen:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

A mluvnické kategorie sloves:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm

 

5. Dokončete pracovní list s.60

 

6. Čtení

Pokračujte ve čtení knih do čtenářských deníků. Koncem května bych začala vybírat deníky ke kontrole.

 

7. Čtení s porozuměním – vypracujte si s. 47

 

8. Matematika – učebnice. Vypracuj do sešitu:

s. 38/10 – spodní řádek (5 příkladů)

s. 44/8 – horní řádek (5 příkladů)

Učebnice 3. Díl

s. 3/2 – ústně

písemně s.3/4 druhý a třetí sloupeček

s.3/1

 

9. geometrie s. 36

Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c

Vezměte si cvičný papír a narýsujte několik libovolně velkých kružnic. Není to jednoduché. Trénujte. Až se vám podaří narýsovat alespoň dvě krásné kružnice (jedním tahem, nenapojované), zapište si do sešitu nadpis Kružnice a narýsujte jednu libovolně velkou kružnici k, se středem S.

 

10. Prvouka

Přečti si stranu 53

Vyber vhodná slova, doplň do vět a zapiš do sešitu:

význam, hvězda, teplo, světlo, studená, tmavá, život, plynů

Světlo a teplo

Slunce má pro naši Zemi veliký_______________ . Bez Slunce by na Zemi neexistoval ______________ a Země by byla ___________________ a _______________. Slunce nám dává _________________ a ________. Je to naše nejbližší _____________________. Slunce je žhavá koule složená z _____________ .

 

Nakresli si do sešitu obrázek ze strany 53 dole. FOTOSYNTÉZA

Podívej se na video. Možná nebudete všemu rozumět, ale to nevadí. https://www.youtube.com/watch?v=_Wwu1PKEUs0

Moc vás všechny zdravím a těším se už brzy na  shledanou.

 

Pokud máte jakékoliv připomínky či dotazy, ráda zodpovím přes Školu online nebo mailem na adrese matu@zsvelesin.cz. Pokud by děti potřebovaly konzultaci, můžeme si domluvit schůzku na Skypu.

Děkuji. S pozdravem J. Matuchová tř.uč.