1. skupina

Úkoly na tento týden:

Budeme pokračovat v přítomném čase průběhovém.

Znovu připojuji nahrávku slovní zásoby z minulé přípravy, snad to tentokrát bude v pořádku.

poslech slovní zásoba

1) Přesmyčky – o jaká slovesa se jedná? (Nápověda je na str. 24 v učebnici.)

VDINGI, MSIMGWIN, TGENAI, GNWIRTI, KNDIGRIN, YGPILAN, DNCIAGN, GNIDEAR

2) Opakování průběhového času ve 3. osobě j. č.:

https://www.youtube.com/watch?v=MiZxlVi_RSg

3) Učebnice str. 25 – Otázky dvojího typu:

a) What are you doing? (= Co děláš?) I’m reading. (= Já čtu.) – otázka doplňovací

b) Are you jumping? (= Skáčeš?) Yes, I am. (= Ano, skáču.) – otázka zjišťovací s odpovědí ano, ne.

                                                          No, I’m not. (= Ne, neskáču.)

Tabulku z minulého týdne si tedy obohatíme:

ARE

YOU

JUMPING?

No, I’m not.

Yes, I am.

IS

BUG D

SWIMMING?

No, she isn’t.

SHE

DIVING?

Yes, she is.

IS

BUG F

EATING?

No, he isn’t.

HE

WRITING?

Yes, he is.

 

- teď už se děti mohou dát do četby příběhu na str. 25. Nová slovíčka (zápis do sešitu Vocabulary):

falling             /fo:liŋ/       padání

I’m falling.                        Já padám.

now               /nau/          teď, nyní

Come on.    /kamon/      Pojď.

Poslech str. 25

Aktivita pro dva pod tím: Jeden předvádí nějakou činnost, druhý hádá tak, že pokládá otázky na jednotlivé činnosti - Are you…-ing?, první odpovídá No, I’m not. (pokud neuhodl), případně Yes, I am. (pokud uhodl).

4) Doporučuji následující 2 videa:

https://www.youtube.com/watch?v=HrHqq8xJiU4

https://www.youtube.com/watch?v=jeZ40aFoJPw

5) pracovní sešit s. 25 – vyplnit.

6) Věty na překlad do sešitu English:

1) Co děláš teď?

2) Já hraju tenis.

3) Píšeš?

4) Ne, nepíšu.

5) Jí Dan pizzu?

6) Ne, nejí.

7) Plave Simona v moři?

8) Ano, plave.

9) Tom tančí.

10) Ona padá.

 

Budu ráda, když mi pošlete ke kontrole oskenovanou stránku 25 z pracovního sešitu a přeložené věty.

Dobrovolně:

Pro větší zájemce o angličtinu nabízím krásný příběh „Muzzy“. Je namluven pomalou britskou angličtinou a děti mu určitě budou rozumět. K tomu přikládám dva pracovní listy, ale vše je opravdu dobrovolné…

https://www.youtube.com/watch?v=nxllySllKbE

muzzy-1.prac.list

muzzy-2.prac.list

 

Děkuji, Jana Pilátová